Eksperienca ime gjatë monitorimit në Gjykatë

Eksperienca ime gjatë punës në Gjykatë, si monitoruese ka qenë mjaft efektive për mua si
studente e drejtësisë.

Gjatë monitorimit të seancave në Gjykatën Themelore në Mitrovicë(Jug), shumica e seancave kanë qenë të publikuara ne web- faqen zyrtare dhe më kanë lehtësuar qasjen/monitorimini në to. Sa I përket stafit duke filluar nga sigurmi më kanë ndihmuar rreth çfarëdo paqartësie që kam hasur, kur kam kërkuar proces-verbalin e seances së shqyrtuar, nuk më është mohuar e drejta e posedimit nga gjyqtarët.

Në çdo seancë që kam monitoruar më është kërkuar memorandumi si dëshmi për qasjen në séancë, nga shumica e gjyqtarëve. Ka pasur ditë që janë shtyer seancat për shkak të mos ardhjes së asnjërës palë
në gjykatë.

Në Gjykatën Themelore në Mitrovicë (Veri) sikurse në Jug, shumica e seancave kanë qenë të
publikuara në web-faqen zyrtare. Poashtu sa i përket stafit, sigurimi më kanë dihmuar rreth
çfarëdo paqartësie. Për dallim nga Jugu, stafi gjykues në Veri, sa i përket qasjes në seanca, nuk
më kanë kërkuar memorandumin si dëshmi. Ka pasur ditë që jan shtyer seancat shkak të mos
ardhjes së asnjërës palë.

Kaltrina Beshiri

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

https://edrejtajem.org/wp-content/uploads/2023/03/Rejana-Kojic-3rd-1.mov “Kjo video paraqet mendimet e disa të rinjve/rejave nga komunitete të ndryshme mbi të

“Këto fotografi të shkrepura në ish-Burgun e Prishtinës, paraqesin një sistem të drejtësisë të kalbur,

“Ngjyra e verdhë dhe e kaltër reprezantojnë ngjyrat e flamurit të shtetit tonë Kosovës. Goja

Resurse

YIHR KS do të kërkojë llogari nga institucionet përkatëse dhe do t’i mbajë nën vëzhgim për veprimet ose mos-veprimet sa i përket pyetjeve/rasteve të raportuara.

RAPORTO

YIHR KS do të kërkojë llogari nga institucionet përkatëse dhe do t’i mbajë nën vëzhgim për veprimet ose mos-veprimet sa i përket pyetjeve/rasteve të raportuara. Megjithatë, YIHR KS nuk mbanë përgjegjësi për mos-reagimin e intitucioneve të drejtësisë pas adresimit të raportimeve/pyetjeve.