Artistic Competition Third Place

https://edrejtajem.org/wp-content/uploads/2023/03/Rejana-Kojic-3rd-1.mov

“Kjo video paraqet mendimet e disa të rinjve/rejave nga komunitete të ndryshme mbi të Drejtat e Njeriut në Kosovë” – Rejana Kojic
„Ovaj video predstavlja stavove nekih mladih ljudi iz različitih zajednica o ljudskim pravima na Kosovu.“ – Rejana Kojić
“This video expresses the thoughts of some young people from different communities about Human Rights in Kosovo” – Rejana Kojic

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

“Këto fotografi të shkrepura në ish-Burgun e Prishtinës, paraqesin një sistem të drejtësisë të kalbur,

“Ngjyra e verdhë dhe e kaltër reprezantojnë ngjyrat e flamurit të shtetit tonë Kosovës. Goja

“Drejtësi do të thotë sundim i ligjit si për prerësin ilegal të druve, si për

Resurse

YIHR KS do të kërkojë llogari nga institucionet përkatëse dhe do t’i mbajë nën vëzhgim për veprimet ose mos-veprimet sa i përket pyetjeve/rasteve të raportuara.

RAPORTO

YIHR KS do të kërkojë llogari nga institucionet përkatëse dhe do t’i mbajë nën vëzhgim për veprimet ose mos-veprimet sa i përket pyetjeve/rasteve të raportuara. Megjithatë, YIHR KS nuk mbanë përgjegjësi për mos-reagimin e intitucioneve të drejtësisë pas adresimit të raportimeve/pyetjeve.