Blog

Home / BLOG  / Artistic Competition Third Place

Artistic Competition Third Place

https://edrejtajem.org/wp-content/uploads/2023/03/Rejana-Kojic-3rd-1.mov

“Kjo video paraqet mendimet e disa të rinjve/rejave nga komunitete të ndryshme mbi të Drejtat e Njeriut në Kosovë” – Rejana Kojic
„Ovaj video predstavlja stavove nekih mladih ljudi iz različitih zajednica o ljudskim pravima na Kosovu.“ – Rejana Kojić
“This video expresses the thoughts of some young people from different communities about Human Rights in Kosovo” – Rejana Kojic

No Comments

Post a Comment