Artistic Competition First Place

“Ngjyra e verdhë dhe e kaltër reprezantojnë ngjyrat e flamurit të shtetit tonë Kosovës. Goja e mbyllur, duart e lidhura, dhe sytë e mbyllur paraqesin Drejtësinë në shtetin tonë e cila në shumë raste është treguar symbyllur, duarlidhur dhe gojëmbyllur karshi krimit dhe padrejtësisë, gjë që vazhdon ende.” – Bardha Goga

„Žuta i plava boja predstavljaju boje zastave naše države Kosovo. Zatvorena usta, vezane ruke i zatvorene oči predstavljaju pravdu u našoj zemlji koja se u mnogim slučajevima pokazala kao da ima povez preko očiju, lisice na rukama i da je ućutkana protiv zločina i nepravde, koji i dalje traju.“ Bardha Goga

“The yellow and blue colors represent our country’s flag. The shut mouth, tied hands and closed eyes represent justice in our country, which in so many cases has shown to be blind, tied-up and quiet in front of crime and injustice, such a thing still continues.” – Bardha Goga

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

https://edrejtajem.org/wp-content/uploads/2023/03/Rejana-Kojic-3rd-1.mov “Kjo video paraqet mendimet e disa të rinjve/rejave nga komunitete të ndryshme mbi të

“Këto fotografi të shkrepura në ish-Burgun e Prishtinës, paraqesin një sistem të drejtësisë të kalbur,

“Drejtësi do të thotë sundim i ligjit si për prerësin ilegal të druve, si për

Resurse

YIHR KS do të kërkojë llogari nga institucionet përkatëse dhe do t’i mbajë nën vëzhgim për veprimet ose mos-veprimet sa i përket pyetjeve/rasteve të raportuara.

RAPORTO

YIHR KS do të kërkojë llogari nga institucionet përkatëse dhe do t’i mbajë nën vëzhgim për veprimet ose mos-veprimet sa i përket pyetjeve/rasteve të raportuara. Megjithatë, YIHR KS nuk mbanë përgjegjësi për mos-reagimin e intitucioneve të drejtësisë pas adresimit të raportimeve/pyetjeve.