Blog

Home / BLOG  / Artistic Competition First Place

Artistic Competition First Place

“Ngjyra e verdhë dhe e kaltër reprezantojnë ngjyrat e flamurit të shtetit tonë Kosovës. Goja e mbyllur, duart e lidhura, dhe sytë e mbyllur paraqesin Drejtësinë në shtetin tonë e cila në shumë raste është treguar symbyllur, duarlidhur dhe gojëmbyllur karshi krimit dhe padrejtësisë, gjë që vazhdon ende.” – Bardha Goga

„Žuta i plava boja predstavljaju boje zastave naše države Kosovo. Zatvorena usta, vezane ruke i zatvorene oči predstavljaju pravdu u našoj zemlji koja se u mnogim slučajevima pokazala kao da ima povez preko očiju, lisice na rukama i da je ućutkana protiv zločina i nepravde, koji i dalje traju.“ Bardha Goga

“The yellow and blue colors represent our country’s flag. The shut mouth, tied hands and closed eyes represent justice in our country, which in so many cases has shown to be blind, tied-up and quiet in front of crime and injustice, such a thing still continues.” – Bardha Goga

No Comments

Post a Comment