Blog

Home / BLOG  / Artistic Competition Second Place

Artistic Competition Second Place

“Këto fotografi të shkrepura në ish-Burgun e Prishtinës, paraqesin një sistem të drejtësisë të kalbur, një sistem i cili është në degres çdo ditë dhe më i korruptuar çdo natë” – Skifter Bytyqi

„Ove fotografije snimljene u bivšem zatvoru u Prištini, predstavljaju truli pravosudni sistem, sistem koji je svakim danom u propadanju i svake noći sve korumpiraniji.“– Skifter Bytyqi

“The pictures are taken in the former detention center in Prishtina, symbolize a rotten justice system, a system that is in decline every day and it is getting more corrupt every night.” – Skifter Bytyqi

No Comments

Post a Comment