Blog Shqip

Home / Blog Shqip (Page 4)

Programi i monitorimit të seancave gjyqësore ka qenë një eksperiencë e veçantë pasi që kam pasurmundësi ta përjetoj profesionin e juristes “jashtë librave”. Për mua si studente aktive ishte një mundësiqë ta shikoj se si zhvillohet një seancë gjyqësore, më ka ndihmuar që të orientohem për të ardhmentime, se cilin profesion do ta zgjedhë atë të gjykatëses, prokurores apo të avokates. Ja u sugjeroj çdostudenti të cilit i ofrohet kjo mundësi për të bërë praktikë, pasi që do t’i ndihmojë...

Detyra si monitoruese në Gjykatën Themelore në Prizren ka qenë një detyrë më ndryshe në kuadër tëprofesionit tim si juriste,evidentimi dhe aktivizimi kundrejt gabimeve eventuale në aspektin ligjor,etikdhe profesional sa i përket funksionimit dhe stafit të gjykatës ka ngritur më tutje kapacitetin tim rrethshërbimit dhe profesionalizmit tim në ambicien drejt drejtësisë.Duke marrë parasysh se Gjykata Themelore në Prizren ka efikasitetin më të dobët të Gjykatave nëKosovë me rreth 63%,konsideroj se monitorimet e tilla janë më se të nevojshme dhe në...

Monitorimi i seancave gjyqësore, ky proces i cili më sherbeu mjaftë mirë në përgatitjen timeprofesionale si jurist i ardhëshëm. Ishte një proces përmes së cilit përveç monitorimit të seancavegjyqësore unë arrita t'i njoh funksionet dhe të drejtat e subjekteve procedurale. Kjo eksperiencë mëshërbeu mjaftë shumë që t'i zgjeroj më shumë njohuritë sa i përket profesionit tim.Në fakultet mësojmë teorikisht funksionet e prokurorit, gjyqtarit, avokatit si dhe zyrtarit ligjor,eksperienca si monitorues i seancave gjyqësore ishte mjaftë produktive e cila shërbeu në...

Për programin e monitorimit të Seancave Gjyqësore në kuadër të organizatës YIHR KS mundtë them se ka qenë një eksperiencë shumë e mirë për mua si një student i Fakultetit tëDrejtësisë. Gjatë monitorimit të seancave konsideroj se kam marrë më shumë informacioneapo dituri rreth procedurave gjyqësore si ato penale apo civile,mbarëvajtjen e seancavegjyqësore,rolin e subjekteve në procedurë,palët në procedurë dhe informacione të tjera qëndërlidhen me parashtresat apo shkresat ligjore siç janë procesverbali,aktvendimi,aktgjykimitë cilat deri më tash i kam mësuar vetëm në...

Eksperienca ime gjatë monitorimit të seancave gjyqësore ka qenë jashtzakonisht e mirë. Jam munduar të përkushtohem dhe të marr njohuri nga të gjitha monitorimet. Dua të ju falenderoj për mundësinë dhe jam shumë mirënjohëse që me ndihmën e tuaj kam realizuar një nga ëndrrat e mija dhe të Babit tim. YIHR KS është një motiv për të rinjët të cilët duhet të besojnë në vete dhe duhet të punojnë fortë për t'i realizuar qëllimet e tyre. Shpresoj se në të ardhmen...

Përshendetje,  Po e ndaj me ju storien time se si arrita të krijoj një jetë stabile duke anuluar udhtimin jashtë vendit. Si çdo individ i papunësuar në Kosovë , njejtë ishte edhe prindi im i cili në vete mbante një mal diplomash të përfunduara si dhe përvojë shumë vjeçare si profesor, por fatkeqsisht u detyrua të emigronte për kushte më të mira. Unë gjithashtu synoja të ndiqja hapat e babait tim edhe pse të dy nuk donim ta linim atdheun, i...

Mund të them se eksperienca ime si monitoruese e seancave gjyqësore ka qenë e këndshme dhe përveç se më ka ofruar shumë njohuri, kam fituar edhe përvojë e cila pa dyshim do të më shërbej për të krijuar një të ardhme më të suksesshme gjatë viteve në vijim. Si një studente e drejtësisë jam mësuar me shumë literaturë, e qe shpesh herë di të jetë edhe pak monotone apo siç disa i thonë “e thatë”. Duke marrë po ashtu, parasysh se...

Procesi i monitorimit të seancave është një punë që kërkon mjaft përgjegjësi dhe përkushtim, e gjithashtu përbën një eksperiencë që zgjeron njohuritë në aspektin praktik të së drejtës. Për jurist, e sidomos për student që janë në rrugën e formësimit të profesionit të juristit, është një praktikë e mrekullueshme të qenurit pjesë e projektit për monitorimin e seancave gjyqësore. Kjo punë, jo vetëm që na jep një formësim të njohjes së funksionimit të procedurës gjyqësore, por edhe është një eksperiencë, që...

Nga ky program kam përfituar eksperiencë të jashtzakonshme lidhur me punën e gjykatave. Në fillim të programit kemi mbajtur tajnimin për të drejtën e qasjes në dokumentet zyrtare ku kemi mësuar për ligjin për qasje në dokumente publike dhe si ta bëjmë kërkesën për të qasur në këto dokumente. Nga ky trajnim kemi përfituar shumë sepse jemi angazhuar bashkë me kolegët dhe i kemi parashtruar kërkesat për qasjen e dokumenteve në shumë institucione dhe me këtë e kemi promovuar edhe...

Monitorimi i seancave gjyqësore në kuadër të projektit të YIHR KS ka qenë eksperiencë e jashtzakonshme për mua si studente në fakultetin juridik, pasi që gjatë monitorimit të seancave kam pasur mundësinë që nga afër dhe me vigjilencë të shoh se si zhvillohet procedura penale dhe cili është roli i palëve në këtë procedurë. Pasi që në fakultetet juridike e mësojmë vetëm anën teorike, monitorimi i seancave gjyqësore me ka ndihmuar në aspektin praktik, sepse tani njohuritë e marra në ligjerata...