Eksperienca në programin e monitorimit në Gjykatë

Detyra si monitoruese në Gjykatën Themelore në Prizren ka qenë një detyrë më ndryshe në kuadër të
profesionit tim si juriste,evidentimi dhe aktivizimi kundrejt gabimeve eventuale në aspektin ligjor,etik
dhe profesional sa i përket funksionimit dhe stafit të gjykatës ka ngritur më tutje kapacitetin tim rreth
shërbimit dhe profesionalizmit tim në ambicien drejt drejtësisë.
Duke marrë parasysh se Gjykata Themelore në Prizren ka efikasitetin më të dobët të Gjykatave në
Kosovë me rreth 63%,konsideroj se monitorimet e tilla janë më se të nevojshme dhe në këtë drejtim
falenderoj Organiztën YIHR KS e cila me punën tyre të palodhshme vazhdimisht cyt aktivizimin e te rinjëve
për drejtësi të mirëfilltë dhe jo vetëm.
Po ashtu në kuadër të kësaj eksperience përmend këtu edhe trajnimin për qasje në dokumente publike. E
drejta për qasje në dokumente publike, kjo e drejtë pak e promovuar dhe e aplikuar përbën njërën nga
format më të mira përmes të cilave mund të luftohet korrupsioni dhe keqpërodrimi eventual nga ana
e institucioneve shtetërore.
Shpreh mirënjohjen time për Organizatën YIHR KS për këtë eksperiencë dhe për të mirën e vendit drejt së
cilës ata vazhdimisht angazhohen.

Argjenta Buzhala

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

https://edrejtajem.org/wp-content/uploads/2023/03/Rejana-Kojic-3rd-1.mov “Kjo video paraqet mendimet e disa të rinjve/rejave nga komunitete të ndryshme mbi të

“Këto fotografi të shkrepura në ish-Burgun e Prishtinës, paraqesin një sistem të drejtësisë të kalbur,

“Ngjyra e verdhë dhe e kaltër reprezantojnë ngjyrat e flamurit të shtetit tonë Kosovës. Goja

Resurse

YIHR KS do të kërkojë llogari nga institucionet përkatëse dhe do t’i mbajë nën vëzhgim për veprimet ose mos-veprimet sa i përket pyetjeve/rasteve të raportuara.

RAPORTO

YIHR KS do të kërkojë llogari nga institucionet përkatëse dhe do t’i mbajë nën vëzhgim për veprimet ose mos-veprimet sa i përket pyetjeve/rasteve të raportuara. Megjithatë, YIHR KS nuk mbanë përgjegjësi për mos-reagimin e intitucioneve të drejtësisë pas adresimit të raportimeve/pyetjeve.