Blog

Home / BLOG  / Eksperienca Gjatë Monitorimit Të Seancave

Eksperienca Gjatë Monitorimit Të Seancave

Monitorimi i seancave gjyqësore, ky proces i cili më sherbeu mjaftë mirë në përgatitjen time
profesionale si jurist i ardhëshëm. Ishte një proces përmes së cilit përveç monitorimit të seancave
gjyqësore unë arrita t’i njoh funksionet dhe të drejtat e subjekteve procedurale. Kjo eksperiencë më
shërbeu mjaftë shumë që t’i zgjeroj më shumë njohuritë sa i përket profesionit tim.
Në fakultet mësojmë teorikisht funksionet e prokurorit, gjyqtarit, avokatit si dhe zyrtarit ligjor,
eksperienca si monitorues i seancave gjyqësore ishte mjaftë produktive e cila shërbeu në zgjërimin e
njohurive të mia dhe t’i shoh në praktikë se si funksion gjyqësori.
Gjatë kësaj periudhe unë monitorova seanca të natyrave të ndryshme juridike si ato penale, civile.
I falenderoj të gjithë stafin për punën profesionale dhe sjelljen korrekte të cilën e shfaqën gjatë kësaj
kohe, ishte knaqësi dhe të njëjtën kohë më jepnin vullnet që t’i përkushtohem edhe më shumë
përgatitjes time profesionale që në të ardhmen të isha pjesë e tyre.
Ishte një punë e cila kërkonte përgjegjësi, angazhim dhe vullnet të cilat nuk munguan tek ne. Ishte një
eksperiencë mjaftë e mirë dhe produktive për ne e cila na shërbeu në zgjërimin e njohurive dhe do të
shërbej si motiv deri tek arritja e qëllimit tonë.

Agon Fejza

No Comments

Post a Comment