Blog

Home / BLOG  / Artistic Competiton First Place

Artistic Competiton First Place

“Drejtësi do të thotë sundim i ligjit si për prerësin ilegal të druve, si për zyrtarët e lartë të shtetit. Ka pasur raste kur ish-Ministra janë dënuar 6 muaj dënim me kusht, kurse prerësi ilegal i druve me 6 muaj burg efektiv. Kjo foto barazon traktorin si simbolikë e të varfrit dhe veturës luksoze shtetërore të të pasurit.” – Ardit Jaha

„Pravda znači vladavinu prava, kako za nelegalne seče drva, tako i za visoke državne funkcionere. Bilo je slučajeva da je bivši ministar osuđen na 6 meseci uslovno, dok je bespravni drvoseča osuđen na 6 meseci efektivnog zatvora. Ova fotografija izjednačava traktor kao simbol siromašnih i luksuzni državni automobil kao simbol bogatih.“ Ardit Jaha


“Justice means rule of law, same as for an illegal wood-cutter, same for a state official. There were cases where ex-Ministers have been sentenced to 6-months of probation, whereas the illegal woodcutter has been sentenced to 6 months of effective incarceration. This picture portrays the tractor as a symbol of the poor and the fancy car as a symbol of the rich.” – Ardit Jaha

No Comments

Post a Comment