Lajme

BLOG BLOG Blog Shqip Blog Srpski

Artistic Competition Third Place

BLOG BLOG Blog Shqip Blog Srpski

Artistic Competition Second Place

BLOG BLOG Blog Shqip Blog Srpski

Artistic Competition First Place

BLOG Blog Shqip Blog Srpski

Artistic Competiton First Place

Lajme

Informata për raportimin e rasteve të shkeljeve të të drejtave të njeriut në Kosovë

BLOG Blog Shqip

Eksperienca ime gjatë monitorimit të seancave 

BLOG Blog Shqip

Eksperienca ime si monitoruse e seancave gjyqësore

BLOG Blog Shqip

Eksperienca gjatë monitorimit të seancave

BLOG Blog Shqip

Eksperienca ime si monitoruese e seancave gjyqësore

BLOG Blog Shqip

Eksperienca ime gjatë monitorimit të seancave gjyqësore

BLOG Blog Shqip

Eksperienca ime gjatë programit të Monitorimit të Seancave Gjyqësore

BLOG Blog Shqip

Eksprienca ime si monitoruese  

BLOG Blog Shqip

Eksperienca në Gjykatë

BLOG Blog Shqip

Eksperienca ime në programin e monitorimit

BLOG

My experience while monitoring court sessions

BLOG

My experience in the Court Monitoring Program

BLOG Blog Shqip

Eksperienca ime gjatë monitorimit në Gjykatë

BLOG Blog Shqip

Eksperienca ime si monitoruese e seancave gjyqësore

BLOG Blog Shqip

Monitorimi i seancave gjyqësore

BLOG Blog Shqip

Eksperienca ime si monitoruese e Seancave Gjyqësore

{"slide_show":3,"slide_scroll":1,"dots":"true","arrows":"true","autoplay":"true","autoplay_interval":3000,"speed":600,"loop":"true","design":"design-1"}

Raporto/Pyet

YIHR KS do të kërkojë llogari nga institucionet përkatëse dhe do t’i mbajë nën vëzhgim për veprimet ose mos-veprimet sa i përket pyetjeve/rasteve të raportuara. Megjithatë, YIHR KS nuk mbanë përgjegjësi për mos-reagimin e intitucioneve të drejtësisë pas adresimit të raportimeve/pyetjeve.

    Institucionet