YIHR KS will keep competent institutions accountable and will monitor their actions or non-actions related to the asked questions and reported cases.

All human beings are born free and equal in dignity and rights.

Institutions

Below you can find all the state institutions related to human rights.

Blog​

Divider 1

Resources

RAPORTO

YIHR KS do të kërkojë llogari nga institucionet përkatëse dhe do t’i mbajë nën vëzhgim për veprimet ose mos-veprimet sa i përket pyetjeve/rasteve të raportuara. Megjithatë, YIHR KS nuk mbanë përgjegjësi për mos-reagimin e intitucioneve të drejtësisë pas adresimit të raportimeve/pyetjeve.