Programi i monitorimit të seancave gjyqësore

Pas përfundimit të monitorimit të dhjetë seancave gjyqësore, në fund po me mbetet të shkruaj për pershtypjet e mia rreth programit. Si student të Faklultetit Juridik kalojmë shumë orë duke lexuar dhe mësuar ligjet dhe parimet ligjore në menyrë mekanike, duke mos parë asnjëherë nga afër se si zbatohen ligjet dhe zhvillohen procedurat gjyqësore në praktikë. Si studentë të drejtësisë, ne mund të themi se jemi njohës të mirë të ligjit, por çfarë tjetër mund të hasim kur fillojmë të punojmë në fushën ligjore që shkon përtej mësimeve tona në salla ligjeratash apo leximi. Kur bëhet fjalë për praktikën e vërtetë të ligjit, ne mësojme përmes përvojës praktike . Kjo nuk është diçka që mësojme në librat e ligjit, dhe kjo gjë u vërtetua gjatë këtyre dhjetë seancave, së paku kështu po mendoj unë.

Monitorimi i seancave ishte një eksperiencë e mrekullushme dhe më e mira për mua deri më tani nga fusha ligjore. Meqenëse jam e interesuar dhe më pëlqen më shumë fusha penale, e sidomos veprat penale të krimeve të renda, të gjitha seancat gjyqësore i kam monitoruar nga departamenti i
krimeve të rënda në Gjykatën Themelore në Prishtinë. Në këto seanca kalova shumë mirë dhe secili rast ishte më sfidues se tjetri. Mësova gjëra të reja të panjohura më parë. Sa i përket personelit gjyqësor dhe mbarëvajtjes të seancave gjithçka ishte në rregull , edhe pse orari i seancave gjyqësore thuajse në tërsi nuk ishin të publikuara në webfaqe të gjykatës, stafi i gjykatës të ndihmonte rreth orarit dhe sallës së
seancës.

Si përfundim ju falenderoj për mundësinë e ofruar.

Medina Sopjani

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

https://edrejtajem.org/wp-content/uploads/2023/03/Rejana-Kojic-3rd-1.mov “Kjo video paraqet mendimet e disa të rinjve/rejave nga komunitete të ndryshme mbi të

“Këto fotografi të shkrepura në ish-Burgun e Prishtinës, paraqesin një sistem të drejtësisë të kalbur,

“Ngjyra e verdhë dhe e kaltër reprezantojnë ngjyrat e flamurit të shtetit tonë Kosovës. Goja

Resurse

YIHR KS do të kërkojë llogari nga institucionet përkatëse dhe do t’i mbajë nën vëzhgim për veprimet ose mos-veprimet sa i përket pyetjeve/rasteve të raportuara.

RAPORTO

YIHR KS do të kërkojë llogari nga institucionet përkatëse dhe do t’i mbajë nën vëzhgim për veprimet ose mos-veprimet sa i përket pyetjeve/rasteve të raportuara. Megjithatë, YIHR KS nuk mbanë përgjegjësi për mos-reagimin e intitucioneve të drejtësisë pas adresimit të raportimeve/pyetjeve.