Monitorimi i seancave gjyqësore

Monitorimi i seancave gjyqësore ka qenë një eksperiencë e cila pa dyshohim që më ka ndihmuar të
shoh praktikisht nga afër zhvillimin e një seance bazuar në procedurën gjyqësore. Gjatë kësaj përvoje të monitorimit të seancave një gjë e kam vërtetuar se në një seancë gjyqësore qoftë civile ose
penale është një përballje apo sfidë e zotërimit të profesionit të një juristi dhe po ashtu një seancë
gjyqësore është padyshim art i të vepruarit brenda kornizave të parapara me procedurë gjyqësore.
Unë gjatë këtij muaji thënë të drejtën e kam të qartë se më është dhënë mundësia që ta përjetoj
nga afër profesionin për të cilin kam studiuar, madje edhe në anketat e realizuara nga YIHR KS me parë
kam sygjeruar qe ky projekt të zgjatet të paktën në 3 muaj sepse është mundësi që iau mundëson
juristëve të rinjë të familjarizohen me profesionin e synuar në të ardhmen e afërt.

Besfort Spahijaj

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

https://edrejtajem.org/wp-content/uploads/2023/03/Rejana-Kojic-3rd-1.mov “Kjo video paraqet mendimet e disa të rinjve/rejave nga komunitete të ndryshme mbi të

“Këto fotografi të shkrepura në ish-Burgun e Prishtinës, paraqesin një sistem të drejtësisë të kalbur,

“Ngjyra e verdhë dhe e kaltër reprezantojnë ngjyrat e flamurit të shtetit tonë Kosovës. Goja

Resurse

YIHR KS do të kërkojë llogari nga institucionet përkatëse dhe do t’i mbajë nën vëzhgim për veprimet ose mos-veprimet sa i përket pyetjeve/rasteve të raportuara.

RAPORTO

YIHR KS do të kërkojë llogari nga institucionet përkatëse dhe do t’i mbajë nën vëzhgim për veprimet ose mos-veprimet sa i përket pyetjeve/rasteve të raportuara. Megjithatë, YIHR KS nuk mbanë përgjegjësi për mos-reagimin e intitucioneve të drejtësisë pas adresimit të raportimeve/pyetjeve.