Blog

Home / BLOG  / Monitorimi i seancave gjyqësore

Monitorimi i seancave gjyqësore

Monitorimi i seancave gjyqësore ka qenë një eksperiencë e cila pa dyshohim që më ka ndihmuar të
shoh praktikisht nga afër zhvillimin e një seance bazuar në procedurën gjyqësore. Gjatë kësaj përvoje të monitorimit të seancave një gjë e kam vërtetuar se në një seancë gjyqësore qoftë civile ose
penale është një përballje apo sfidë e zotërimit të profesionit të një juristi dhe po ashtu një seancë
gjyqësore është padyshim art i të vepruarit brenda kornizave të parapara me procedurë gjyqësore.
Unë gjatë këtij muaji thënë të drejtën e kam të qartë se më është dhënë mundësia që ta përjetoj
nga afër profesionin për të cilin kam studiuar, madje edhe në anketat e realizuara nga YIHR KS me parë
kam sygjeruar qe ky projekt të zgjatet të paktën në 3 muaj sepse është mundësi që iau mundëson
juristëve të rinjë të familjarizohen me profesionin e synuar në të ardhmen e afërt.

Besfort Spahijaj

No Comments

Post a Comment