Monitorimi i seancave gjyqësore

Unë jam Leonita Pestisha studente në Universitetin e Prishtinës “Hasan Prishtina” Fakulteti Juridik në vitin e dytë. Unë kam monitoruar seancat në Gjykatën Themelore në Prishtinë. Në Gjykatën Themelore në
Prishtinë kanë pasur shumë raste, shumë seanca gjyqësore.

Kemi pasur mundësi ne si studentë ta shohim punën e Gjykatës më nga afër, të shohim se si funksionon sistemi gjyëqsor. Për mua ka qenë një përvojë shumë e mirë në monitorimin e seancave sepse për mua ka qenë hera e parë të shikoj punën e gjykatës nga afër, të krijoj kontakte me njerëz të tjerë që po si unë kanë qenë monitorues të seancave por gjithashtu edhe të stafit i cili punonin aty me shumë përkushtim.


Në Gjykatën Themelore në Prishtinë po thuaj se të gjitha seancat gjyqësore janë mbajtur në zyrat të gjyqtarëve.


E falenderoj shumë Youth Initiative for Human Rights-Kosovo (YIHR KS) për mundesinë e dhënë që të jem monitoruse e seancave gjyqësore. Ka qenë një pervojë shumë e mirë.

Leonita Pestisha

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

https://edrejtajem.org/wp-content/uploads/2023/03/Rejana-Kojic-3rd-1.mov “Kjo video paraqet mendimet e disa të rinjve/rejave nga komunitete të ndryshme mbi të

“Këto fotografi të shkrepura në ish-Burgun e Prishtinës, paraqesin një sistem të drejtësisë të kalbur,

“Ngjyra e verdhë dhe e kaltër reprezantojnë ngjyrat e flamurit të shtetit tonë Kosovës. Goja

Resurse

YIHR KS do të kërkojë llogari nga institucionet përkatëse dhe do t’i mbajë nën vëzhgim për veprimet ose mos-veprimet sa i përket pyetjeve/rasteve të raportuara.

RAPORTO

YIHR KS do të kërkojë llogari nga institucionet përkatëse dhe do t’i mbajë nën vëzhgim për veprimet ose mos-veprimet sa i përket pyetjeve/rasteve të raportuara. Megjithatë, YIHR KS nuk mbanë përgjegjësi për mos-reagimin e intitucioneve të drejtësisë pas adresimit të raportimeve/pyetjeve.