Blog

Home / BLOG  / Eksperienca ime në programin e monitorimit

Eksperienca ime në programin e monitorimit

Duke dashtë që eksperiencën time ta ndaj me ju, po filloj me një thënje të Victor Hugo i cili ka thënë se
“Të bëhesh i mirë është e lehtë, por të bëhesh i drejtë është e vështirë”.
Sigurisht që prania ime në një sallë gjyqi ku peshohet dhe ndahet e drejta nga e padrejta, ku bëhet e ditur se çka është e drejtë dhe jo çka është e lehtë, është ndjesi që përjeton se drejtësia do mbizotron në vendin tonë, padrejtësitë do të minimizohen apo pse jo të zhduken.


Monitorimi i seancave gjyqësore në raste të ndryshme penale dhe civile ka qenë diqka e jashtëzakonshme
për vetë faktin se prezenca ime si monitoruese e bënte edhe trupin gjykues të ishte me i kujdesshëm për
çdo detaj qoftë për palët në procedurë si dhe për palët jashtë procedurës të pranishëm në sallë. Gjatë kësaj kohe isha e mirëpritur nga të gjithë stafi i gjykatës duke me ofruar dokumentet publike të cilat me
garantohen me Ligjin për qasje në dokumentet publike.


Ky program i mundësuar nga YIHR KS do mbetet gjatë në kujtimet e mija si eksperienca më e mirë që i
ofrohet një juristi të ri që ka një karrier për të bërë para vetes. Nga afër e pashë që barra, e pesha të cilën
kam me mbajt mbi supe në të ardhmen është shumë më e rëndësishme se nga ajo që e kam menduar.

Vlora Morina

No Comments

Post a Comment