Blog

Home / Blog Shqip  / Eksperienca në Gjykatë

Eksperienca në Gjykatë

Gjatë aktivitetit të monitorimit të seancave gjyqësore jam familjarizuar më shumë me rrjedhën e seancave gjyqësore. Si studente e drejtësisë por dhe si qytetare e thjeshtë është e nevojshme që të informohem sa më shumë për të drejtat e njeriut që u takojnë gjatë një procesi gjyqësor. Në botën ku ne jetojmë ka shumë padrejtësi, dhe të drejtat tona mund të shkelen çdo ditë pa vetëdijen tonë. Të drejtat u përkasin të gjithë individëve dhe duhet të gëzohen në mënyrë të barabartë nga të gjithë. Shkelja e të drejtave të njeriut nuk nënkupton vetëm të penguarit për të realizuar një të drejtë, por nënkupton mohimin e një jete dinjitoze. Andaj është më se e nevojshme informimi për të drejtat e njeriut. Gjatë monitorimit, nuk kam vërejtur ndonjë padrejtësi, përkundrazi gjykatësit në çdo seancë i kanë njoftuar palët për të drejtat që u takojnë. YIHR KS është një ndër organizatat joqeveritare më të suksesshme në promovimin e këtyre të drejtave dhe gjithmonë ka qenë kënaqësi të marr pjesë në këto aktivitete sepse gjithnjë kam mësuar diçka të re dhe kam njohur njerëz të rinj.

Donika Ahmetaj

No Comments

Post a Comment