Eksperienca ime në Gjykatë si Monitoruese e Seancave Gjyqësore

Eksperienca ime në gjykata si monitoruese e seancave gjyqësore ka qenë shumë e mirë. Duke filluar nga dita e parë derisa jam njoftuar me stafin të gjithë kanë qenë shumë të sjellshëm duke më orientuar
te njëri-tjetri, duke na njoftuar me ambientin e gjykatës, sallat ku mbahen seancat.


Qysh në seancën e parë e deri tek seanca e dhjetë kam fituar shumë njohuri të cilat i kemi mësuar edhe në universitet por praktikisht kanë qenë më profitabile dhe intersimi nga ana ime ishte më i madh, sepse jam njoftuar si shkon ecuria e procedurës si penale ashtu edhe civile si pregatiten gjyqtarët para se të filloj seanca në kohën e përcaktuar, rolin e secilës palë në procedurë, kam qenë dëshmitarë e shumë qështjeve si penale ashtu edhe civile duke përcjellë me vëmendje fjalimin e secilës palë sidomos kur senaca zgjaste më shumë ishte më interesante për mua, kishte raste palët në procedurë ishin shumë të pregatitura kjo të motivonte për të studiuar edhe më shumë.


Kur përfundonte seanca kisha mundësi kishim qasje në dokumente përkatsisht ta merrja një kopje të procesverbalit pa përtesë dhe me mirësjellje e që më bënte të ndihesha edhe më mirë me fjalë të tjera
stafi ishte i mrekullueshëm.

Kisha nisur të mësohesha sa që edhe pse ishte periudha e provimeve në universitet më bënte të ndihesha edhe më mirë kur kisha edhe një aktivitet të them të lirohesha nga stresi sa që kur perfundoi seanca e dhjetë që kisha qenë prezente dëshiroja që kjo eksperiencë të zgjaste edhe më shumë sepse kur je në një ambient të përshtatshëm e të shoqërueshëm siç isha unë vullneti është edhe më i madh dhe ua rekomandoj shumë edhe studentëve e kolegëve të tjerë një eksperiencë të tillë.

Fahrije Ademi

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

https://edrejtajem.org/wp-content/uploads/2023/03/Rejana-Kojic-3rd-1.mov “Kjo video paraqet mendimet e disa të rinjve/rejave nga komunitete të ndryshme mbi të

“Këto fotografi të shkrepura në ish-Burgun e Prishtinës, paraqesin një sistem të drejtësisë të kalbur,

“Ngjyra e verdhë dhe e kaltër reprezantojnë ngjyrat e flamurit të shtetit tonë Kosovës. Goja

Resurse

YIHR KS do të kërkojë llogari nga institucionet përkatëse dhe do t’i mbajë nën vëzhgim për veprimet ose mos-veprimet sa i përket pyetjeve/rasteve të raportuara.

RAPORTO

YIHR KS do të kërkojë llogari nga institucionet përkatëse dhe do t’i mbajë nën vëzhgim për veprimet ose mos-veprimet sa i përket pyetjeve/rasteve të raportuara. Megjithatë, YIHR KS nuk mbanë përgjegjësi për mos-reagimin e intitucioneve të drejtësisë pas adresimit të raportimeve/pyetjeve.