Blog

Home / BLOG  / Eksperienca gjatë monitorimit të seancave

Eksperienca gjatë monitorimit të seancave

Procesi i monitrimit të seancave është një punë që kërkon përkushtim andaj duhet bërë një punë sa më serioze. Për ne si juristë të ardhshëm është një praktikë shumë e mirë e të qenurit pjesë e projektit per montorimin e seancave gjyqësore.

Monitorimin e seancave e kam bërë në Gjykatën Themelore Gjilan, dega në Viti, ku pata rastin të ndjek seanca të natyrave të ndryshme ( penale dhe civle). Sa i përket pengesave nuk kishte ndonjë e tillë që mund të ma pamundësonte prezencën në seancë. Dua të theksoj përshtypjen që më lanë gjyqtarët me mikëpritjen e tyre, gjithashtu edhe spjegimet të cilat mund të më duheshin për të ardhmen mua si juriste.

Gjithashtu shpreh falenderim shumë të madh për organizatën YIHR KS, që na e mundësuan nje praktikë të tillë sepse ishte një ndër eksperiencat më të mira që kam kaluar.

Erjonë Pira

No Comments

Post a Comment