logo
RRETH PROJEKTIT
KONTAKTI

Projekti “Të Rinjët për Drejtësi “ mbështetet nga Departamenti i Shtetit Amerikan- INL dhe ka filluar të implementohet që nga nëntori i vitit 2018 nga oragnizata Nisma e Të Rinjve për të Drejtat e Njeriut – YIHR KS.

Telefoni

+383 (0) 38 748 018

E-mail

edrejtajem@yihr.org | ksoffice@yihr.org

Author: edrejtajem

Home / Articles posted by edrejtajem

Ministrja e Drejtësisë Albulena Haxhiu ka paraqitur për shqyrtim dhe miratim projektligjin për Pronën Publike në mbledhjen e Qeverisë të datës 12 janar është njoftuar në webfaqen e Ministrisë. Projektligji rregullon të drejtën e pronës publike dhe të drejtat tjera pasurore në Kosovë dhe për nësit e vetëqeverisjes lokale. Ky projektligj ka për synim që ndër të tjera të rregullojë disa çështje si më poshtë: Te përcaktoj parimet e administrimit me pronën publike; Të përcaktojë objektin e të pronës publike. ...

Nisma e të Rinjve për të Drejtat e Njeriut – Kosovë (YIHR KS) fton të gjithë studentët e drejtimit juridik nga universitetet publike dhe private të aplikojnë në Programin për Monitorimin e Seancave Gjyqësore në gjykatat themelore në rajonin e Prishtinës, Ferizaj, Pejës, Gjakovës, Mitrovicës, Gjilanit dhe Prizrenit, si dhe degët e tyre. 50 studentë të cilët studiojnë në drejtimin juridik do të kenë mundësinë të monitorojnë nga 10 seanca gjyqësore. Pas çdo seance, secili monitorues duhet të dorëzojë një raport...

Organizatat e shoqërisë civile për të drejtat e njeriut, përmes kësaj shkrese shprehim zhgënjimin dhe shqetësimin tonë mbi një numër të dispozitave të Draft Kodit Civil dhe mbi procesin përmes të cilit janë shmangur qëndrimet, komentet dhe propozimet tona në lidhje me rregullimin e martesës për personat e seksit të njëjtë. I kujtojmë Qeverisë së Republikës së Kosovës se kemi mbështetur dhe kemi qenë partnerë me Grupin Punues brenda Ministrisë së Drejtësisë dhe me Projektin e Kodit Civil të financuar nga...

Ministria e Drejtësisë ka publikuar se gjatë nëntë muaj të qeverisjes janë miratuar më shumë se tridhjetë dokumente. Ndër dokumentet e miratuara Ministria ka listuar njëzet e katër projektligje që janë dërguar në Qeveri për miratim, katër koncept dokumente të miratuara, rregullore dhe strategji, si dhe udhëzime administrative dhe akte të tjera. Klikoni për të lajmin e plotë KËTU....

Qeveria e Kosovës në mbledhjen e 52-të të mbajtur ka miratuar projektligjin për themelimin e Byrosë Shtetërore për Verifikimin dhe Konfiskimin e Pasurisë së Pajustifikueshme dhe Projekt-Kodi Civil i Kosovës është njoftuar në ëebfaqen e Ministrisë së Drejtësisë. Ministrja e Drejtësisë Albulena Haxhiu ka thënë se Byroja do të fokusohet në vlerësimin e pasurisë së zyrtarëve publik dhe është hartuar në përputhje me ligjin dhe standardet ndërkombëtare, ndërsa Kodi Civil ka për qëllim unifikimin e ligjeve në fushën civile. Për lajmin e...

Ndaj mendimin tënd për sistemin e drejtësisë apo të drejtat e njeriut në Kosovë përmes esesë apo poezisë! YIHR KS fton të gjithë të rinjtë nga shkollat e mesme dhe universitetet publike dhe private në Kosovë të marrin pjesë në garën artistike që organizohet në kuadër të projektit “Të Rinjtë për Drejtësi” ku përmes eseve dhe poezive do të pasqyrojnë sistemin e drejtësisë në Kosovë dhe të drejtat e njeriut në formë kreative. Tre fituesit e vendeve të para të garës do...

Emisioni Tempus ka pasur për fokus procesin e Vetingut në sistemin e drejtësisë në Kosovë me të ftuar Ministren e Drejtësisë Albulena Haxhiu, Kryesuesin e Këshillit Gjyqësor të Kosovës Albert Zogaj, Deputeten Daorsa Kica-Xhelili dhe ish-ministrin e Drejtesisë Selim Selimi thuhet në lajmin nga Betimi për Drejtësi. Për lajmin dhe emisionin e plotë klikoni këtu....

Betimi për Drejtësi ka publikuar emisionin “Lufta” për reformën në Këshillin Prokurorial që tregon hapat që po ndërmerren nga Ministria e Drejtësisë për ndryshime në këtë institucion. Reforma nënkupton ndryshimin e Ligjit për Këshillin Prokurorial të Kosovës, Ligjin për Prokurorin e Shtetit dhe Ligjin për Prokurorinë Speciale. Shihni lajmin e plotë dhe emisionin KËTU....