logo
RRETH PROJEKTIT
KONTAKTI

Projekti “Të Rinjët për Drejtësi “ mbështetet nga Departamenti i Shtetit Amerikan- INL dhe ka filluar të implementohet që nga nëntori i vitit 2018 nga oragnizata Nisma e Të Rinjve për të Drejtat e Njeriut – YIHR KS.

Telefoni

+383 (0) 38 748 018

E-mail

edrejtajem@yihr.org | ksoffice@yihr.org

Themelohen tri departamente në Prokurorinë Speciale të Kosovës

Home / Lajme  / Themelohen tri departamente në Prokurorinë Speciale të Kosovës

Themelohen tri departamente në Prokurorinë Speciale të Kosovës

Këshilli Prokurorial i Kosovës (KPK) ka miratuar themelimin e tri departamenteve në Prokurorinë Speciale të Kosovës. Kështu janë krijuar Departamenti për Luftimin e Korrupsionit, Departamentin për Krim të Organizuar dhe Krim Financiar dhe Departamentin Kundër Terrorizmit. Poashtu gjatë këtij takimi Këshilli ka miratuar edhe raportin vjetor të punës për vitin 2019 dhe ka treguar për përmajtjen e këtij raporti.

Kliko linkun këtu.