logo
RRETH PROJEKTIT
KONTAKTI

Projekti “Të Rinjët për Drejtësi “ mbështetet nga Departamenti i Shtetit Amerikan- INL dhe ka filluar të implementohet që nga nëntori i vitit 2018 nga oragnizata Nisma e Të Rinjve për të Drejtat e Njeriut – YIHR KS.

Telefoni

+383 (0) 38 748 018

E-mail

edrejtajem@yihr.org | ksoffice@yihr.org

Fillon zbatimi i sistemit të shpërndarjes automatike të lëndëve në Gjykatat Themelore të Kosovës

Home / Lajme  / Fillon zbatimi i sistemit të shpërndarjes automatike të lëndëve në Gjykatat Themelore të Kosovës

Fillon zbatimi i sistemit të shpërndarjes automatike të lëndëve në Gjykatat Themelore të Kosovës

Ka filluar implementimi i sistemit të shpërndarjes automatike të lëndëve në të gjitha Gjykatat Themelore të Kosovës. Shpërndarja e lëndëve në mënyrë automatike tek gjyqtarët dhe ndalimimi i ndërhyrjes së përdoruesve të sistemit në shpërndarjen e lëndëve do të rris transparencën e punës së gjykatave.

Kliko linkun këtu.