logo

O PROJEKTU


KONTAKT

Projekat “Mladi za pravdu” je podržan od strane US Department of State – INL i počela je da se implementira od novembra 2018. godine od strane Inicijative mladih za ljudska prava YIHR KS.

Telefon

+383 (0) 38 748 018

E-mail

edrejtajem@yihr.org

 

Tužilaštvo

Everything you need to know about your rights

Tužilaštvo

Državni tužilac je nezavisna i nepristrasna institucija odgovorna za procesuiranje osoba osumnjičenih za krivična djela, kao i za zastupanje optužbi pred sudom u ime države. Tužioci bi uvek trebali da obavljaju svoje dužnosti u skladu sa Ustavom i važećim zakonima.

Imenovanje državnih tužilaca vrši predsednik Republike Kosovo, predložen od strane Tužilačkog Saveta Kosova.

Neke od dužnosti tužilaca su:

 

  • Sprovođenje dužnosti tužioca nezavisno, pravično i nepristrasno i obezbeđivanje da se prema svim licima postupa jednako pred zakonom;
  • Zaštita zakonskih prava žrtava, svedoka, osumnjičenih, optuženih i osuđenih lica;
  • Preduzeti neophodne pravne radnje za otkrivanje krivičnih dela i počinilaca, kao i pravovremenu istragu i procesuiranje krivičnih dela;
  • Odluke o pokretanju, produženju ili okončanju krivičnog postupka protiv lica osumnjičenih ili optuženih za krivična djela;
  • Utvrđivanje optužnica i njihovo zastupanje pred sudom itd.

Institucija Državnog Tužioca uključuje: Osnovna tužilaštva, Apelaciono tužilaštvo, Specijalno tužilaštvo i Državno tužilaštvo.

 

Osnovna tužilaštva

Osnovna tužilaštva: se nalaze u sedam (7) regiona Kosova, odnosno u: Prištini, Gnjilanu, Prizrenu, Peći, Mitrovici, Đakovici i Uroševcu.

Svaki Osnovni Tužilac sastoji se od tri (3) odeljenja: Općeg Odela, Odela za Maloljetnike i Odela za Teške Zločine.

Osnovna Tužilaštva u ovim regionima su nadležna za sve predmete u prvostepenom postupku, ako zakonom nije drugačije određeno.

Osnovno tužilaštvo u Prištini pokriva teritoriju Prištine, Podujeva, Drenas, Lipjan, Kosovo Polje, Obilić i Gračanica. Address: Palace of Justice, Building C, Hajvali-Prishtina; Tel: 038/200 18 711 Zvanični sajt

Osnovno tužilaštvo u Gnjilane pokriva teritoriju Gnjilana, Kamenice, Raniluka, Novobrda, Vitija, Klokota i Parteša. Address: Street Marie Shllaku no. Gjilan. Tel: 0280/320 282 Zvanični sajt

Osnovno tužilaštvo u Prizren pokriva teritoriju Prizrenia,Suhareka, Dragaša i Mamuša. Address: Street Villiam Voker 20000 Prizren. Tel:029/242 216 Zvanični sajt

Osnovno tužilaštvo u Peć, obuhvata teritoriju Opštine Peć, Dečane, Klina i Istoka. Address: Hasan Cermaxhija, Pejë Tel:039/422 163 Zvanični sajt

Osnovno tužilaštvo obuhvata teritoriju Mitrovice, Leposavić, Zubin Potok, Zvečan, Skenderaj i Vučiterna. Address: Lagja e Boshnjakëve, Mitrovicë. Tel: 045/817 964 Zvanični sajt

Osnovno tužilaštvo u Đakovici pokrije teritoriju Đakovice, Mališeva i Rahovec. Address: Mother Theresa Street no. Gjakova Tel: 039/323 128 Zvanični sajt

Osnovno tužilaštvo u Uroševcu pokriva teritoriju Uroševca, Kačanika, Shtime, Štrpce i Hani i Elezit. Address: Street of Reqaku no nr Tel: 0290/326 017 Zvanični sajt

 

Apelaciono tužilaštvo

Apelaciono tužilaštvo pokriva celu teritoriju Republike Kosova i to je osnovan da deluje pred Apelacionim sudom.
Tužioci imenovani u Apelacionom tužilaštvu su specijalizovani zastupanje tužilaštva u Apelacionom sudu. Kada se predmet tužilaštvo podnosi Apelacionom sudu, tužiocu koji je inicirao ili razvijao krivično gonjenje, uz odobrenje glavnog državnog tužioca, može da prati i pomaže Državnom tužilaštvu u podnošenju žalbe ili odbrana od žalbe.

Apelaciono tužilaštvo se nalazi u Prištini
The Palace of Justice P.N. Hajvali Bulding C.
Tel. 038/200-18-857

 

Specijalno tužilaštvo Kosova

TSpecijalno tužilaštvo ima nadležnost u cijeloj Republici Kosovo. Ovlašćenja Specijalnog tužilaštva definisana su Zakonom i podeljena su na specifične nadležnosti i komplementarne nadležnosti.
Neka od posebnih ovlašćenja Specijalnog Tužilaštva su krivično gonjenje i istraga razne zločine kao što su:
a)izvršenje terorističkih akata,
b) ne prijavljivanje pripreme krivičnih djela,
c) olakšavanje izvršenja terorizma, organizacije, podrške i učešća u terorističke grupe;
d) genocid;
e) zločine protiv ljudi;
f) Ratni zločini koji se ozbiljno protive Ženevi i drugim konvencijama nadležnosti navedene u članu 5. Zakona br. 03 / L-052 kao i nadležnosti dodatak istog zakona naveden u članu 9.

Address: Fehmi Agani Street nr. Builds PTC, Prishtina.
Tel:038/200 18 891

 

Kancelarija Glavnog Državnog Tužioca

Glavni državni tužilac obuhvata celu teritoriju Republike Kosovo i nadležan je isključivo za predmete trećeg stepena pred Vrhovnim Sudom, kao i za sve predmete koji uključuju vanredne pravna sredstva.
Kancelariju Glavnog Državnog Tužioca vodi Glavni Državni Tužilac, koga imenuje predsednik Republike Kosovo na predlog Tužilačkog Saveta Kosova.
Address:Street Luan Haradinaj, 10000 Prishtina – Kosovo.
Tel:+381/38/200 18 826

 

Druge Institucije