logo

O PROJEKTU


KONTAKT

Projekat „Mladi za pravdu“ je podržan od strane US Department of State – INL i počela je da se implementira od novembra 2018. godine od strane Inicijative mladih za ljudska prava YIHR KS.

Telefon

+383 (0) 38 748 018

E-mail

edrejtajem@yihr.org

 

Tužilački Savet

Everything you need to know about your rights

Tužilački Savet

Tužilački Savet Kosova je nezavisna institucija koja je regulisana zakonom.

Tužilački Savet osigurava da svi imaju jednak pristup u pravdi i da tužioci obavljaju svoju funkciju nezavisno, profesionalno i nepristrasno.

U skladu sa Zakonom, Savet je odgovoran za zapošljavanje i predlaganje kandidata za imenovanje i ponovno imenovanje u tužilačkoj kancelariji, kao i za procjenu, promovisanje, disciplinovanje, razrješenje, transfer i pružanje podrške za podučavanje tužilaca.

Tužilački Savet predlaže Predsedniku kandidata za nominaciju za Glavnog Državnog Tužioca i, kada je to potrebno, preporučuje Predsedniku za razrešenje Glavnog Državnog Tužioca i određuje broj tužilaca za svakog tužioca. Tužilački Savet se sastoji od trinaest (13) članova.

Adresa: Rruga Luan Haradinaj u Prištini, br.16/1 area 2, kategorija 2
Tel: +383 38 200 18 710.
Zvanični sajt

 

Druge Institucije