logo

O PROJEKTU


KONTAKT

Projekat “Mladi za pravdu” je podržan od strane US Department of State – INL i počela je da se implementira od novembra 2018. godine od strane Inicijative mladih za ljudska prava YIHR KS.

Telefon

+383 (0) 38 748 018

E-mail

edrejtajem@yihr.org

 

Sudski Savet

Everything you need to know about your rights

Sudski Savet

Sudski Savet Kosova je nezavisna institucija zadužena da obezbedi nezavisnost, profesionalnost i nepristrasnost pravosudnog sistema, i da obezbedi da sudovi budu pošteni, apolitični i dostupni građanima, poštuju načelo nediskriminacije i prava sudstva. ljudska prava i rodna ravnopravnost garantovana Ustavom i zakonskim aktima.

Sudski Savet predlaže Predsedniku imenovanje, ponovno imenovanje i razrješenje sudija, kao i Predsednika Vrhovnog Suda i žalbe.

Ostale dužnosti i odgovornosti Sudskog Saveta Kosova definisane su Zakonom o Sudskom Savetu.

Na osnovu Ustava, mandat članova Saveta je pet godina (5). Savet u skladu sa Ustavom ima ukupno 13 članova: šest (6) članova bira Skupština Republike Kosovo, dok sedam (7) članova neposredno bira sudstvo.

Adresa: Luan Haradinaj Bez Br., Priština

Telefon: 038 200 17 494  
Email: kgjk@rks-gov.net
Zvanični sajt

Druge Institucije

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]