logo

O PROJEKTU


KONTAKT

Projekat “Mladi za pravdu” je podržan od strane US Department of State – INL i počela je da se implementira od novembra 2018. godine od strane Inicijative mladih za ljudska prava YIHR KS.

Telefon

+383 (0) 38 748 018

E-mail

edrejtajem@yihr.org

 

Sudovi

Everything you need to know about your rights

Sudovi

Sudsku vlast u Republici Kosovo vrše sudovi osnovani na osnovu Zakona o sudovima.

Sudovi jednako tretiraju sva lica bez ikakve diskriminacije po bilo kom osnovu.

Svako fizičko ili pravno lice ima pravo na pristup sudu i ima pravo na pravično suđenje i u razumnom roku.

Sve sudske sednice treba da budu otvorene za javnost, ako zakonom nije drugačije određeno. (Npr sudske sednice za maloljetnike su zatvorena).Svako ima pravo da se obrati sudu tražeći zaštitu i izvršenje njihovih zakonitih prava.

Pravosudni sistem je organizovan u:

 1. Osnovnim Sudovima
 2. Apelacionom Sudu
 3. Vrhovnom Sudu

Osnovni Sud

Osnovni sudovi su prvostepeni sudovi, nalaze se u sedam (7) kosovskih regiona: Priština, Prizren, Peć, Đakovica, Gnjilane, Uroševac i Mitrovica.

Svaki od osnovnih sudova ima sljedeća odjeljenja:

 1. Opšte odeljenje;
 2. Odeljenje za teške zločine;
 3. Odeljenje za maloletnike

TDok Osnovni Sud u Prištini ima još tri odeljenja koja pokrivaju celu teritoriju Kosova, i to: Odeljenje za Ekonomske Poslove, Odeljenje za Administrativne Poslove i Posebno Odeljenje za Predmete u nadležnosti Specijalnog Tužilaštva RKS.

Specijalno Odeljenje Osnovnog Suda ima ovlašćenje da razmatra predmete koji su u nadležnosti Specijalnog Tužilaštva Republike Kosovo. Sve slučajeve u ovom odelu ocenjuje se od strane panela (3) sudije.

Odeljenje za Teške Zločine Osnovnog Suda sudi krivična dela za koja se može izreći kazna od preko deset (10) godina, kao i krivična dela koja se smatraju krivičnim delima prema Krivičnom Zakoniku ili Zakoniku o krivičnom postupku Kosova, a sve ove slučajeve sude po tri sudije.

Generalno Odeljenje Ustavnog Suda odlučuje u prvom stepenu o svim pitanjima, osim ako je to u nadležnosti drugog odeljenja Osnovnog Suda i svim tim predmetima odlučuje sudija pojedinac.

Odjeljenje za Maloljetnike sudi sva pitanja koja se odnose na maloljetnike.

Osnovni Sud u Prištini, sa sedištem u Prištini, radi na teritoriji opštine Priština, Kosovo Polje, Obilić, Lipljan, Podujevo, Glogovac i Gračanica.
Tel:+381 38 200 17 388;
Email: gjthprishtine@rks-gov.net ;

Adresa: Veternik, Rr. “Nekibe Kelmendi”, pn Prishtinë, Kosovë
Osnovni sud u Gnjilanu sa sedištem u Gnjilanu radi na teritoriji Gnjilana, Kamenice, Novoberde, Raniluga, Parteša, Vitina, Klokota i Vrbovca.
Tel: +381 (0) 280/322 180;
Email:gjthgjilan@rks-gov.net;
Adresa: Ul. “Marie Shllaku”, pn. Gnjilane
Osnovni Sud u Prizrenu, sa sedištem u Prizrenu, radi na teritoriji Prizrena, Dragaša, Suve Reke i Mamuše.
Tel: +381 (0) 29/222-125;
Email: gjthprizren@rks-gov.net;
Adresa: Ul. Wiliam Woker bez .br
Osnovni Sud u Peći, sa sedištem u Peći, radi na teritoriji opština Peć, Dečane, Junik, Istok i Klina.
Tel: +381 (0) 39/434-725;
Email: gjthpeje@rks-gov.net;
Adresa: Ul. “Adem Jashari”, bez br. Peć
Osnovni Sud u Mitrovici sa sedištem u Mitrovici radi na teritoriji opština južna Mitrovica i Severna Mitrovica, Leposavić, Zubin Potok, Zvečan, Srbica i Vučitrn.
Tel: +381 28 573 776;
Email: gjthmitrovice@rks-go.net;
Adresa: Ul.”Dëshmorët e Kombit”, bez br. Vučitrn
Osnovni Sud u Đakovici sa sedištem u Đakovici radi na teritoriji opština Đakovica, Mališevo i Orahovac.
Tel : +381 (0) 390/324-130;
Email:gjthgjakove@rks-gov.net;
Adresa:Ul. “Bardhyl Qaushi”, Br.148 Đakovica.
Osnovni Sud u Uroševcu sa sedištem u Uroševcu radi na teritoriji opštine Uroševac, Kačanik, Štimlje, Štrpce i Hani i Elezit.
Tel:+381 (0) 0290 321 009;
Email: gjthferizaj@rks-gov.net;
Adresa: Ul. “Salih Çeku”, bez br. Ferizaj


Apelacioni Sud

Apelacioni Sud se nalazi u Prištini i pokriva celu teritoriju Republike Kosovo.

Apelacioni Sud deluje kao drugostepeni sud i ovlašćen je da preispituje sve žalbe usmerene protiv odluka osnovnih sudova, da odlučuje o sukobu nadležnosti između osnovnih sudova i drugih dužnosti utvrđenih zakonom.

Apelacioni Sud odlučuje u vijeću od 3 profesionalne sudije, ako zakonom nije drugačije određeno.

Apelacioni sud je organizovan u ovim odeljenjima:

 1. Opšte odeljenje;
 • Civilno odeljenje
 • Odeljenje za krivična pitanja
 • Odeljenje za prekršaj
 1. Odeljenje za teške zločine;
 2. Odeljenje za ekonomske poslove;
 3. Odeljenje za administrativne poslove;
 4. Odeljenje za maloletnike;
 5. Posebno odeljenje;

Adresa: Pallati i Drejtësisë, objekat B – Susedstvo: “Prishtina e Re”

Tel: +381 (0) 38/200 18 410; Email: gjykataeapelit@rks-gov.net
Zvanični Sajt

 

Vrhovni Sud Kosova

Vrhovni sud je najviša sudska instanca u Republici Kosovo i obuhvata celu teritoriju . Odluke Vrhovnog Suda Kosova se vode u kolegijima sa 3 sudije, osim po zakonu predviđen je veći broj.

Vrhovni sud je nadležan da odlučuje o:

 • zahtev za vanredne pravne lekove protiv konačnih odluka sudova Republike Kosovo, kao što je predviđeno zakonom;
 • revizija drugostepenih sudskih odluka u spornim pitanjima, kako je predviđeno zakonom;
 • Vrhovni sud odlučuje o trećoj instanci zakonskih žalbi;
 • ● Definiše principijelne pozicije, izdaje pravna mišljenja i smjernice za jedinstvenu primjenu zakona od strane sudova na teritoriji Kosova i druge nadležnosti predviđene zakonom;

Vrhovni sud ima 3 ogranka:

 1. Krivična grana,
 2. Civilni ogranak,
 3. Administrativna i administrativna grana.

Tel: +381 (0) 38/200 18 775;
Email: gjykatasupreme@rks-gov.net
Adresa: Pallati i Drejtësisë – Lagjja “Prishtina e Re”
Zvanični Sajt

Druge Institucije

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]