logo

O PROJEKTU


KONTAKT

Projekat „Mladi za pravdu“ je podržan od strane US Department of State – INL i počela je da se implementira od novembra 2018. godine od strane Inicijative mladih za ljudska prava YIHR KS.

Telefon

+383 (0) 38 748 018

E-mail

edrejtajem@yihr.org

Izveštaj/Pitaj

 YIHR KS je dodao da je osoba koja je odgovorna za ovo pitanje i poslala svoje podatke na adresu. U svakom slučaju, YIHR KS je uradio svoj ligorijat za instituciju koja će voditi računa o tome da li će to biti učinjeno kada je reč o tome da li je osoba koja se bavi ovim problemom.

 

    Institucija