logo

O PROJEKTU


KONTAKT

Projekat “Mladi za pravdu” je podržan od strane US Department of State – INL i počela je da se implementira od novembra 2018. godine od strane Inicijative mladih za ljudska prava YIHR KS.

Telefon

+383 (0) 38 748 018

E-mail

edrejtajem@yihr.org

PROGRAM STAŽIRANJA ZA STUDENTE

Home / Nevs  / PROGRAM STAŽIRANJA ZA STUDENTE

PROGRAM STAŽIRANJA ZA STUDENTE

Program stažiranja za studente prava

Pozicija: pripravnik

Trajanje: 6 meseci (1. novembar 2021. – 30. april 2022)

Lokacija: Osnovni sudovi u Prištini, Peći, Đakovici, Uroševcu, Gnjilanu, Mitrovici, Prizrenu i njihovim ograncima.

Vrsta prakse: Stalno plaćeno stažiranje (200 USD mesečno)

Kriterijumi i kvalifikacije:

 • Student (završna godina) ili diplomirani pravnik na javnim ili privatnim univerzitetima na Kosovu;
 • Poseduju profesionalne govorne i pisane komunikacijske veštine na albanskom (znanje engleskog ili srpskog jezika je prednost);
 • Osnovno poznavanje rada na računaru, kao i programi kao što su Word, PowerPoint i Excel;
 • Poznavanje pravnih procedura i sposobnost sastavljanja pravnih dokumenata;
 • Sposobnost i volja za samostalnim radom i u dinamičnom radnom okruženju;
 • Poseduju identifikacione dokumente i bankovne račune.

Glavni zadaci:

 • Pružiti stručnu podršku sudijama i sudskom osoblju;
 • Pomaže u drugim dužnostima koje sud može zahtevati;
 • Pokažite fleksibilnost u radnom vremenu;
 • Izvještavajte YIHR KS mesečno i prema potrebi sudskom osoblju.

Da biste se prijavili za ovu praksu, morate poslati relevantna dokumenta:

 1. CV (najviše 2 stranice);
 2. Propratno pismo (najviše 500 reči);
 3. Transkript zapisa (preuzeto sa SEMS -a).

Sve prijave moraju biti dostavljene elektronskim putem na apply@yihr.org do 17. oktobra 2021. godine, do 17:00 časova, sa naslovom „Prijava za program stažiranja 2021“.

Projekat podržava US department of State- INL. (Državni department SAD-INL)