logo

O PROJEKTU


KONTAKT

Projekat “Mladi za pravdu” je podržan od strane US Department of State – INL i počela je da se implementira od novembra 2018. godine od strane Inicijative mladih za ljudska prava YIHR KS.

Telefon

+383 (0) 38 748 018

E-mail

edrejtajem@yihr.org

 

Policija

Everything you need to know about your rights

Policija Kosova

Policija Kosova je institucija  u okviru Ministarstva Unutrašnjih Poslova. Uloga Kosovske policije je da održava javni red i mir i spreči kriminal. Policija je organizovana u regionalnim direkcijama u sedam (7) regiona: Priština, Prizren, Đakovica, Peć, Gnjilane, Uroševac, Mitrovici.

Neka od obaveza Policije su:

a)      da zaštiti život, sigurnost i imovinu svih osoba;

b)      da zaštiti osnovna prava i slobode svih lica;

c)      Sprečavanje rizika za građane i održavanje javnog reda i bezbednosti;

d)      sprečavanje i otkrivanje krivičnih djela;

e)      istražuje krivična djela;

f)      obezbeđivanje nadzora i kontrole bezbednosti saobraćaja;

g)      obezbeđuje nadzor i kontrolu granica;

h)      pružanje pomoći tokom prirodnih katastrofa i drugih vanrednih situacija, i

i)       obavlja druge dužnosti predviđene važećim zakonom.

Građani mogu kontaktirati policiju na besplatnom kontaktu / mobilnom kontaktu: 192.

Građani mogu prijaviti bilo koji slučaj putem službenog e-maila Policije Kosova na:

info@kosovopolice.com

 

Svi pozivi na 080019999 su anonimni, besplatni i poverljivi.

 

 

Druge Institucije