logo

O PROJEKTU


KONTAKT

Projekat “Mladi za pravdu” je podržan od strane US Department of State – INL i počela je da se implementira od novembra 2018. godine od strane Inicijative mladih za ljudska prava YIHR KS.

Telefon

+383 (0) 38 748 018

E-mail

edrejtajem@yihr.org

 

Ombudsman-SRB

Everything you need to know about your rights

Ombudsman

Ombudsman je nezavisna institucija u Republici Kosovo koja je dužna da štiti i promoviše ljudska prava i slobode predviđene pravnim aktima i da spreči mučenje i druga okrutna, nehumana i ponižavajuća postupanja i kažnjavanje.

Ako bilo koji javni autoritet sa bilo kojim postupkom ili propustom krši neko od vaših osnovnih prava ili sloboda, imate pravo da se obratite kancelariji Ombudsmana.

Institucija ombudsmana deluje na osnovu žalbe ili zahteva podnetog njemu ili uz samoinicijaciju.

Kancelarija Ombudsmana je u Prištini, ali ova institucija takođe ima regionalne kancelarije.

Adresa: Ul.”Enver Maloku”, Priština;
Tel: +38338223782

Druge Institucije

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]