logo

O PROJEKTU


KONTAKT

Projekat “Mladi za pravdu” je podržan od strane US Department of State – INL i počela je da se implementira od novembra 2018. godine od strane Inicijative mladih za ljudska prava YIHR KS.

Telefon

+383 (0) 38 748 018

E-mail

edrejtajem@yihr.org

 

Kancelarija disciplinskog tužioca

Everything you need to know about your rights

Kancelarija disciplinskog tužioca

Kancelarija Disciplinskog Tužioca je telo koje služi Sudskom Savetu Kosova i Tužilačkom Savetu.

Kancelarija Disciplinskog Tužioca nadležna je da istraži sve slučajeve nedoličnog ponašanja sudija, sudija porotnika i tužilaca.

Svako fizičko ili pravno lice može da podnese žalbu Kancelariji Disciplinskog Tužioca, a onda ovo telo pokrene istragu, ali KDT može takođe pokrenuti istrage na svoju inicijativu kada postoji osnova za verovanje da je sudija, sudija porotnik ili tužilac uključujući nezakonito ponašanje.

Formular za žalbu

Također možete prijaviti putem platforme “E drejta jem” klikom na opciju “Prijavi”.

Adresa: Pallati i Drejtësisë, Objekat B, Kati III, Hajvalia, Priština, Kosovo.
Tel: 038/213 465

Druge Institucije

OMBUDSMAN