logo

O PROJEKTU


KONTAKT

Projekat „Mladi za pravdu“ je podržan od strane US Department of State – INL i počela je da se implementira od novembra 2018. godine od strane Inicijative mladih za ljudska prava YIHR KS.

Telefon

+383 (0) 38 748 018

E-mail

edrejtajem@yihr.org

 

Inspektorat Policijske Kosove

Everything you need to know about your rights

Inspektorat Policijske Kosove

Policija u svakom trenutku mora postupati u skladu sa zakonom priznatim ovlašćenjima.

Misija Kosovskog policijskog Inspektorata je da obezbedi, kroz obavljanje svojih aktivnosti, odgovornu, demokratsku i transparentnu policijsku službu, u skladu sa važećim zakonodavstvom i zahtevanim standardima.

Ako bilo koji zaposleni u Kosovskoj policiji počini neko krivično delo, disciplinski prekršaj ili bilo koje delo suprotno važećim zakonima, onda je Policijski inspektorat Kosova odgovoran za sprečavanje, otkrivanje i istragu takvih kršenja. Ako vam je nezakonito doveden neki policajac (hitovi, uvrede, itd.), Možete se javiti na broj Policijskog inspektorata Kosova koji je dostupan građanima 24 sata: 080003333;

Građani Kosova imaju mogućnost putem online obrazaca da podnesu online sva loša ponašanja policijskih službenika identifikujući ih po imenu i prezimenu, činu ili čak identifikacioni broj koji policajci nose u uniformi na ovaj sajt: http://ipk.rks-gov.net/?page_id=154

Adresa: Ul. Dëshmorët e Gollakut p.n, Priština
Tel: 08000 3333
Zvanični sajt Inspektorata Kosovske Policije: http://ipk.rks-gov.net/

 

Druge Institucije