logo

O PROJEKTU


KONTAKT

Projekat „Mladi za pravdu“ je podržan od strane US Department of State – INL i počela je da se implementira od novembra 2018. godine od strane Inicijative mladih za ljudska prava YIHR KS.

Telefon

+383 (0) 38 748 018

E-mail

edrejtajem@yihr.org

 

Arbitraža

Everything you need to know about your rights

Arbitraža

Arbitraža je mehanizam za rešavanje spora tokom procedure malo formalne nego u sudovima i Arbitražni postupak je regulisan Zakonom o Arbitraži. Ovaj oblik rešavanje sporova se obično obavlja od strane preduzeća jer je jeftinije, brže, strane imaju Pravo na izbor samih arbitara, mjesto održavanja sjednica, ima malo formalnosti i daleko je više predvidljivo i više privatno.

Obično entiteti koji sklapaju ugovore između njih predviđaju članove ugovora ili posebnim sporazumom da je u slučaju bilo kakvog spora sa ovim ugovorom nadležna arbitraža. Za pitanja koja se odnose na radne odnose, stranke se ne mogu žaliti na arbitražu.

U okviru Privredne Komore Kosova postoji Stalni Arbitražni Sud (TPA), dok je u blizini Doma Američki Centar za alternativno rešavanje sporova.

Adresa Stalnog Arbitražnog Suda u KCK: Ul. Nëna Terezë br.20 , 10000, Priština – Kosovo
Telefon: +381 (0) 38 712 364

Zvanični Sajt


Adresa Centra za Alternativno Rešavanje Sporova: Ulica Perandori Justinian Br.132 (0.85 mi)Priština 10000
Telefon:+ 381 38 609 012 / 609 013
Zvanični Sajt

 

Druge Institucije

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]