logo

O PROJEKTU


KONTAKT

Projekat “Mladi za pravdu” je podržan od strane US Department of State – INL i počela je da se implementira od novembra 2018. godine od strane Inicijative mladih za ljudska prava YIHR KS.

Telefon

+383 (0) 38 748 018

E-mail

edrejtajem@yihr.org

 

Agencija za Besplatnu Pravnu Pomoć

Everything you need to know about your rights

Agencija za Besplatnu Pravnu Pomoć

Agencija za Besplatnu Pravnu Pomoć (ABPP) je nezavisno telo koje je zaduženo za pružanje besplatne pravne pomoći osobama koje nemaju dovoljno finansijskih sredstava i zbog toga im je onemogućen pristup pravdi.

Agencija za Besplatnu Pravnu Pomoć posluje u skladu sa Zakonom o Besplatnoj Pravnoj Pomoći.

Besplatna Pravna Pomoć se odobrava licima koja ispunjavaju kriterijume utvrđene Zakonom o Besplatnoj Pravnoj Pomoći kao što su: Pravni kriterijumi, finansijski kriterijumi i kriterijumi kvalifikacije. Kao što je po zakonu, u hitnim slučajevima, besplatna pravna pomoć se nudi svim uhapšenim ili pritvorenim licima, u policiji, uprkos ispunjenju kriterijuma.

Besplatna Pravna Pomoć može biti: informacije i pravni saveti u vezi sa sudskim postupcima, prikupljanje žalbi, tužbi, predstavki, kao i zastupanje u građanskim, krivičnim, upravnim i prekršajnim postupcima.

Pravo na Besplatnu Pravnu Pomoć je pravo koje se garantuje Ustavom Kosova.
Kao pružalac besplatne pravne pomoći po zakonu su: regionalne kancelarije, kancelarije za besplatnu pravnu pomoć, advokati i nevladine organizacije prilikom ulaska u partnerstvo sa Agencijom.

ABPP ima svoje regionalne kancelarije u: Prištini, Prizrenu, Đakovici, Mitrovici, Gnjilanu, Uroševcu, Peći.

Kancelarija Izvršnog Direktora -Ul Zenel Salihu , BR.30 ,Priština Tel: 038/200 18 936. Ul “Zenel Salihu” , Br.30 Tel.03820018941

Zgrada Osnovnog Tužilaštva – Gnjilane Tel: 0280321134

Zgrada Osnovnog Tužilaštva – Prizren Tel: 029230554

Zgrada Osnovnog Tužilaštva – Peć Tel: 039423698

Objekat Centra za Socijalni Rad – Mitrovica Tel: 0280534447

Ul.”UÇK” b.br. Pallati I Kulturës Tel: 0390320270

Ul “Dëshmorët e Kombit”, b.br Tel: 0290323406

Druge Institucije

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]