logo
RRETH PROJEKTIT
KONTAKTI

Projekti “Të Rinjët për Drejtësi “ mbështetet nga Departamenti i Shtetit Amerikan- INL dhe ka filluar të implementohet që nga nëntori i vitit 2018 nga oragnizata Nisma e Të Rinjve për të Drejtat e Njeriut – YIHR KS.

Telefoni

+383 (0) 38 748 018

E-mail

edrejtajem@yihr.org | ksoffice@yihr.org

Shkelet Kodi Penal i Republikës së Kosovës nga Gjykata Themelore në Prishtinë

Home / Lajme  / Shkelet Kodi Penal i Republikës së Kosovës nga Gjykata Themelore në Prishtinë

Shkelet Kodi Penal i Republikës së Kosovës nga Gjykata Themelore në Prishtinë

Sipas Drejtësia Sot, në një vendim të shpallur nga Gjykata Themelore në Prishtinë është vërejtur se nuk është zbatuar Kodi Penal i Republikës së Kosovës, pasi që me shqiptimin e dënimit nuk e është parashikuar edhe shqiptimi i dënimit plotësues për të akuzuarin për veprën penale marrje ryshfeti gjatë kryerjes së detyrës në Institutin e Kosovës për Shëndetësi Publike.

Gjykata ka shqiptuar dënim 6 muaj, ndërsa me pëlqimin e të akuzuarit dënimi është zëvendësuar me gjobë prej 1000 euro dhe është shqiptuar dënimi me gjobë prej 200 euro.

Gjykata do duhej të zbatonte nenin 63 të Kodit Penal që ndaj të pandehurit të shqiptohet edhe dënimi plotësues për ndalimin e ushtrimit të profesionit, veprimtarisë apo detyrës.

Shihni më shumë informacione në këtë LINK.