logo
RRETH PROJEKTIT
KONTAKTI

Projekti “Të Rinjët për Drejtësi “ mbështetet nga Departamenti i Shtetit Amerikan- INL dhe ka filluar të implementohet që nga nëntori i vitit 2018 nga oragnizata Nisma e Të Rinjve për të Drejtat e Njeriut – YIHR KS.

Telefoni

+383 (0) 38 748 018

E-mail

edrejtajem@yihr.org | ksoffice@yihr.org

Rritet numri i rasteve të dhunës në familje gjatë pandemisë COVID-2019

Home / Lajme  / Rritet numri i rasteve të dhunës në familje gjatë pandemisë COVID-2019

Rritet numri i rasteve të dhunës në familje gjatë pandemisë COVID-2019

Institucioni i Avokatit të Popullit ka vënë në theks se numri i rasteve të dhunës në familje është rritur për 36% më shumë gjatë muajit mars 2020 në krahasim me marsin e vitit 2019. Kështu sipas të dhënave nga Policia e Kosovës nga gjithsej 124 raste të raportuara në muajn mars 2019, në 2020 janë 169 raste. Dhuna në familje ishte një nga shkeljet më të mëdha të të drejtave të njeriut në Kosovë edhe para pandemisë COVID-2019.

Ndër të tjera ky institucion ka përmendur se institucionet shtetërore janë të obliguara t’u ofrojnë mbrojtje viktimave në rast rreziku nga dhuna dhe se janë të detyrurara për të respektuar standardet ndërkombëtare për të drejtat e njeriut dhe për të ndëshkur veprat e dhunës në përputhje me detyrimet që dalin nga Konventa Evropiane për të Drejtat dhe Liritë e Njeriut. 

Lexo lajmin e plotë këtu.