logo
RRETH PROJEKTIT
KONTAKTI

Projekti “Të Rinjët për Drejtësi “ mbështetet nga Departamenti i Shtetit Amerikan- INL dhe ka filluar të implementohet që nga nëntori i vitit 2018 nga oragnizata Nisma e Të Rinjve për të Drejtat e Njeriut – YIHR KS.

Telefoni

+383 (0) 38 748 018

E-mail

edrejtajem@yihr.org | ksoffice@yihr.org

Regjistrimi në regjistrat civil mbetet sfidë për komunitetin Rom, Ashkali dhe Egjiptian

Home / Lajme  / Regjistrimi në regjistrat civil mbetet sfidë për komunitetin Rom, Ashkali dhe Egjiptian

Regjistrimi në regjistrat civil mbetet sfidë për komunitetin Rom, Ashkali dhe Egjiptian

Është publikuar emisioni “Betimi për Drejtësi” duke trajtuar sfidat e komunitetit Rom, Ashkali dhe Egjiptian për regjistrim në regjistrat civil dhe pasojat që vinë nga mos regjistrimi në këto regjistra. Edhe pse të drejtat themelore të njeriut garantohen nga Kushtetuta dhe ligjet e Kosovës, sfidë mbetet zbatimi në praktikë duke ndikuar tek të drejtat themelore të komuniteteve Rom, Ashkali dhe Egjiptian për t’u pajisur me dokumente identifikuese thuhet në emision.

Lajmin e plotë e gjeni tek Betimi për Drejtësi.