logo
RRETH PROJEKTIT
KONTAKTI

Projekti “Të Rinjët për Drejtësi “ mbështetet nga Departamenti i Shtetit Amerikan- INL dhe ka filluar të implementohet që nga nëntori i vitit 2018 nga oragnizata Nisma e Të Rinjve për të Drejtat e Njeriut – YIHR KS.

Telefoni

+383 (0) 38 748 018

E-mail

edrejtajem@yihr.org | ksoffice@yihr.org

Qeveria miraton projektligjin i cili do të ofrojë ndihmë juridike falas për viktimat e dhunës në familje

Home / Lajme  / Qeveria miraton projektligjin i cili do të ofrojë ndihmë juridike falas për viktimat e dhunës në familje

Qeveria miraton projektligjin i cili do të ofrojë ndihmë juridike falas për viktimat e dhunës në familje

Në mbledhjen e 31 të Qeverisë së Republikës së Kosovës janë shqyrtuar dhe miratuar pesë projektligje ndër të cilat edhe projektligji për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit për Ndihmë Juridike Falas që do të përfshijë edhe dhjetë kategori që do të përfitojnë nga ndihma juridike falas.

Ndër të tjera në këtë projektligj kategoritë që do të përfitojnë nga ndihma juridike falas janë viktimat e dhunës në familje, viktimat që janë dëshmitarë të dhunës në varësi të viktimave të dhunës në familje, viktimat e dhunës në bazë gjinore dhe viktimat e cilësdo dhunë seksuale.

Lajmin e plotë mund ta lexoni KËTU.