logo
RRETH PROJEKTIT
KONTAKTI

Projekti “Të Rinjët për Drejtësi “ mbështetet nga Departamenti i Shtetit Amerikan- INL dhe ka filluar të implementohet që nga nëntori i vitit 2018 nga oragnizata Nisma e Të Rinjve për të Drejtat e Njeriut – YIHR KS.

Telefoni

+383 (0) 38 748 018

E-mail

edrejtajem@yihr.org | ksoffice@yihr.org

Publikohet raporti vjetor për sundim të ligjit në Evropë nga Rrjeti Evropian i Institucioneve Kombëtare për të Drejtat e Njeriut

Home / Lajme  / Publikohet raporti vjetor për sundim të ligjit në Evropë nga Rrjeti Evropian i Institucioneve Kombëtare për të Drejtat e Njeriut

Publikohet raporti vjetor për sundim të ligjit në Evropë nga Rrjeti Evropian i Institucioneve Kombëtare për të Drejtat e Njeriut

Është publikuar raporti vjetor për sundim të ligjit në Evropë nga Rrjeti Evropian i Institucioneve Kombëtare për të Drejtat e Njeriut (ENNHRI) në të cilin Institucioni i Avokatit të Popullit është anëtar nga viti 2013. Ky raport sjell bashkë raportet e vendeve anëtarë që janë përpiluar nga monitorimi dhe raportimi i të drejtave të njeriut duke marrë për bazë përparësitë strategjike kombëtarë të shteteve.

Raporti tregon sfidat lidhur me sundimin e ligjit në Evropë me disa gjetje kryesore që përfshijnë çështjet që ndikojnë në efikasitetin e institucioneve për të drejtat e njeriut, se mbrojtësit e të drejtave të njeriut janë dhe OJQ janë duke u përballur me ligje dhe praktika që kufizojnë pjesëmarrjen në vendimmarrje dhe çështje të tjera, në disa shtete gazetarët janë subject i kërcënimeve dhe frikësimeve, si dhe ka përparim të kufizuar në kuftën ndaj korrupsionit.

Poashtu, si shkejlet e të drejtave të njeriut ndikojnë në mjedisin kombëtar për sundim të ligjit në disa shtete, duke përfshirë shkeljen sistematike të të drejtave të migrantëve dhe përgjigja joefikase ndaj gjuhës së urrejtes tek grupet racore dhe komuniteti LGBTI+.

Artikullin e plotë të Institucionit të Avokatit të Popullit si dhe raportin e gjeni në këtë LINK.