logo
RRETH PROJEKTIT
KONTAKTI

Projekti “Të Rinjët për Drejtësi “ mbështetet nga Departamenti i Shtetit Amerikan- INL dhe ka filluar të implementohet që nga nëntori i vitit 2018 nga oragnizata Nisma e Të Rinjve për të Drejtat e Njeriut – YIHR KS.

Telefoni

+383 (0) 38 748 018

E-mail

edrejtajem@yihr.org | ksoffice@yihr.org

Publikohen vendimet disiplinore për tre gjyqtarë nga Këshilli Gjyqësor i Kosovës 

Home / Lajme  / Publikohen vendimet disiplinore për tre gjyqtarë nga Këshilli Gjyqësor i Kosovës 

Publikohen vendimet disiplinore për tre gjyqtarë nga Këshilli Gjyqësor i Kosovës 

Janë publikuar nga Këshilli Gjyqësor i Kosovës vendimet lidhur me shkelje disiplinore për tre gjyqtarë. Procedura disiplinore është nisur pasi ka pasur pretendim që gjyqtarët kanë vepruar në kundërshtim me Kodin e Etikes Profesionale për Gjyqtarë dhe Ligjin për Përgjegjësinë Disiplinore të Gjyqtarëve dhe Prokurorëve. 

Këshilli Gjyqësor i Kosovës ka vendosur që gjyqtarët nuk kanë kryer shkelje disiplinore dhe njoftuar palët pra gjyqtarët dhe se brenda 15 ditëve mund të parashtrojnë ankesë tek Gjykata Supreme e Kosovës.

Shihni lajmin e plotë të Drejtësia Sot KËTU.