logo
RRETH PROJEKTIT
KONTAKTI

Projekti “Të Rinjët për Drejtësi “ mbështetet nga Departamenti i Shtetit Amerikan- INL dhe ka filluar të implementohet që nga nëntori i vitit 2018 nga oragnizata Nisma e Të Rinjve për të Drejtat e Njeriut – YIHR KS.

Telefoni

+383 (0) 38 748 018

E-mail

edrejtajem@yihr.org | ksoffice@yihr.org

Publikimi i Doracakut për Procedurën e Ndërmjetsimit

Home / Lajme  / Publikimi i Doracakut për Procedurën e Ndërmjetsimit

Publikimi i Doracakut për Procedurën e Ndërmjetsimit

Këshilli Gjyqësor i Kosovës (KGjK) dhe Këshilli Prokurorial i Kosovës (KPK) kanë publikuar Doracakun për Procedurën e Ndërmjetsimit, projekt ky i UNDP-së.
Qëllimi i këtij doracaku është ofrimi i zgjidhjeve alternative më të lehta të rasteve dhe të shpejtojë rritjen e efikasitetit të sistemit gjyqsorë në Kosovë. Procedura e ndërmjetsimit mundëson zgjidhjen më të shpejtë të rasteve në krahasim me proceduat e rregullta të gjykatave.
Lexoni lajmin e plotë në këtë link.