logo
RRETH PROJEKTIT
KONTAKTI

Projekti “Të Rinjët për Drejtësi “ mbështetet nga Departamenti i Shtetit Amerikan- INL dhe ka filluar të implementohet që nga nëntori i vitit 2018 nga oragnizata Nisma e Të Rinjve për të Drejtat e Njeriut – YIHR KS.

Telefoni

+383 (0) 38 748 018

E-mail

edrejtajem@yihr.org | ksoffice@yihr.org

Prokurorët efikas në vitin 2018, zgjidhin 74.031 dosje penale

Home / Lajme  / Prokurorët efikas në vitin 2018, zgjidhin 74.031 dosje penale

Prokurorët efikas në vitin 2018, zgjidhin 74.031 dosje penale

Një efikasitet më i lartë është shënuar gjatë vitit 2018 në punën e prokurorëve. Gjithësej 74.031 dosje penale të natyrave të ndryshme janë zgjidhur dhe një numër aktakuzash janë ngritur për bartës të pozitave të rëndësishme të institucioneve shtetërore si deputetë, ministra, ish-ministra, kryetarë të  komunave etj.

Prokurori Alkesandër Lumezi ndër të tjera theksoi se prokuroria dhe policia hetuese kanë dërguar mesazhe të qarta te kryersit e veprave penale dhe shkelësit e ligjit se do të përballen me drejtësinë dhe se nuk do të vihen mbi interesat e shtetit. Lexoni lajmin e plotë në linkun në vazhdim link