logo
RRETH PROJEKTIT
KONTAKTI

Projekti “Të Rinjët për Drejtësi “ mbështetet nga Departamenti i Shtetit Amerikan- INL dhe ka filluar të implementohet që nga nëntori i vitit 2018 nga oragnizata Nisma e Të Rinjve për të Drejtat e Njeriut – YIHR KS.

Telefoni

+383 (0) 38 748 018

E-mail

edrejtajem@yihr.org | ksoffice@yihr.org

Praktikat e të Drejtave të Njeriut në Kosovë për vitin 2020

Home / Lajme  / Praktikat e të Drejtave të Njeriut në Kosovë për vitin 2020

Praktikat e të Drejtave të Njeriut në Kosovë për vitin 2020

Në një raport të nga Bureau of Democracy, Human Rights, and Labour për Kosovën thuhet se që nga shtatori Komisioni Qeveritar për Persona të Zhdukur ka renditur si të zhdukur 1,640 persona gjatë 1998-99. Gjithashtu sipas raportit të publikuar, Institucioni i Ombudspersonit që nga tetori 2020 ka raportuar se kishte marrë 21 ankesa të regjistruara, shtatë prej të cilave plotësonin kriteret e tyre të pranueshmërisë për keqtrajtim të të burgosurve, gjashtë ankesa kundër policisë dhe një kundër shërbimit korrektues.

Sa i përket korrupsionit dhe mungeses së transparences, raporti tregon që Qeveria në vitin 2020 nuk e ka zbatuar ligjin në mënyrë efektive.

Për artikullin e plotë klikoni në këtë LINK.