logo
RRETH PROJEKTIT
KONTAKTI

Projekti “Të Rinjët për Drejtësi “ mbështetet nga Departamenti i Shtetit Amerikan- INL dhe ka filluar të implementohet që nga nëntori i vitit 2018 nga oragnizata Nisma e Të Rinjve për të Drejtat e Njeriut – YIHR KS.

Telefoni

+383 (0) 38 748 018

E-mail

edrejtajem@yihr.org | ksoffice@yihr.org

 

Përfaqësimi i barabartë gjinor në procesin për Zgjedhjet e Parakohshme Parlamentare 2019-Deklarata e Avokatit të Popullit

Home / Lajme  / Përfaqësimi i barabartë gjinor në procesin për Zgjedhjet e Parakohshme Parlamentare 2019-Deklarata e Avokatit të Popullit

Përfaqësimi i barabartë gjinor në procesin për Zgjedhjet e Parakohshme Parlamentare 2019-Deklarata e Avokatit të Popullit

Procesi i zgjedhjeve të parakoheshme per Parlamentin e Republikes se Kosovës po ndjeket me  vëmendje nga Avokati I Popullit. Së fundi Avokati i Popullit ka lëshuar një deklaratë në lidhje me përfaqësimin e barabartë gjinor në procesin për Zgjedhjet e Parakohshme ku ka theksuar detyrimin për dhënien e mundësive të barabarta, pa diskriminim mbi çfarëdo baze, në listat e kandidatëve dhe në procesin zgjedhor si tërësi si dhe bën thirrje publike që kjo të sigurohet.

Deklaratën e plotë të  Avokatit të Popullit e gjeni në linkun në vazhdim. Link