logo
RRETH PROJEKTIT
KONTAKTI

Projekti “Të Rinjët për Drejtësi “ mbështetet nga Departamenti i Shtetit Amerikan- INL dhe ka filluar të implementohet që nga nëntori i vitit 2018 nga oragnizata Nisma e Të Rinjve për të Drejtat e Njeriut – YIHR KS.

Telefoni

+383 (0) 38 748 018

E-mail

edrejtajem@yihr.org | ksoffice@yihr.org

Paneli për Lirim me Kusht vendosë për 197 kërkesa për lirim me kusht

Home / Lajme  / Paneli për Lirim me Kusht vendosë për 197 kërkesa për lirim me kusht

Paneli për Lirim me Kusht vendosë për 197 kërkesa për lirim me kusht

Paneli për Lirim me Kusht ka vendosur për njëqind e nëntëdhjetë e shtatë (197) kërkesa të rasteve të parashtruara nga ana e të dënuarve përmes Qendrave Korrektuese, të cilat kërkonin lirimin me kusht të të dënuarve. 

Nga gjithsej dhjetë (10) seanca të mbajtura, shtatëdhjetë (70) kërkesa janë aprovuar, tetëdhjetë e katër (84) janë refuzuar, nëntë (9) kërkesa janë hedhur poshtë, tetëmbëdhjetë (18) janë pezulluar, dhe në gjashtëmbëdhjetë (16) kërkesa është pushuar procedura e shqyrtimit për lirim me kusht për arsye të lirimit të parakohshëm nga ana e gjykatave.

Lexo lajmin e plotë këtu.