logo
RRETH PROJEKTIT
KONTAKTI

Projekti “Të Rinjët për Drejtësi “ mbështetet nga Departamenti i Shtetit Amerikan- INL dhe ka filluar të implementohet që nga nëntori i vitit 2018 nga oragnizata Nisma e Të Rinjve për të Drejtat e Njeriut – YIHR KS.

Telefoni

+383 (0) 38 748 018

E-mail

edrejtajem@yihr.org | ksoffice@yihr.org

Nuk është arritur të përmbushet plani legjislativ nga Qeveria sipas IKD

Home / Lajme  / Nuk është arritur të përmbushet plani legjislativ nga Qeveria sipas IKD

Nuk është arritur të përmbushet plani legjislativ nga Qeveria sipas IKD

Instituti i Kosovës për Drejtësi ka publikuar një infografikë lidhur me gjetjet e monitorimit të punës së Qeverisë që nga marsi deri në gusht të vitit 2021. Gjetjet tregojnë që Qeveria nuk ka përmbushur planin legjislativ pasi numri më i madh i ligjeve që janë miratuar janë bartur nga qeveria paraprake.

Nga 32 ligje të miratuara, tre ligje janë të reja kurse tre të tjera janë plotësim – ndryshime, ndërsa rreth 26 janë të bartura nga plani legjislativ i qeverisë së kaluar apo në përqindje 81.2% e tyre.

Për më shumë shihni lajmin tek Betimi për Drejtësi.