Blog

Home / Blog Shqip  / Monitorimi i seancave gjyqësore

Monitorimi i seancave gjyqësore

Përmes këtij aktiviteti kam përfituar njohuri të konsidershume të cilat ndërlidhen dhe njëkohësisht më shërbejnë për të ardhmen ku mund të kontribuojë në sa ma shumë vlera që mundem.

Seancat në të cilat marrim pjesë janë probleme të cilat  janë të identifikuara nga gjyqësori , nga zbatuesit e ligjit si lëndë me prioritet të lartë. Poashtu përmes këtij aktiviteti na mundësohet se ne si të rinjë të gjitha njohuritë të cilat i kemi marë nga studimet t’i aplikojmë në mënyrë praktike.

Gjatë këtij aktiviteti kemi pasur mundësi të monitorojmë seancat nga të gjitha departamentet, unë zgjodha ta monitoroj departamentin për krime të rënda , si një përvojë e veçantë ka qenë se ne informohemi drejtperdrejt me rrjedhen e seancave gjyqësore.

Ky aktivitet më ka ndihmuar që në të ardhmen të ngritem profesionalisht në këtë drejtim dhe ju sugjeroj që të ketë shumë e më shumë aktivitete të tilla, që ne si student të përfitojmë njohuri të konsiderueshme nga kjo lëmi.

Rinë Statovci

No Comments

Post a Comment