logo
RRETH PROJEKTIT
KONTAKTI

Projekti “Të Rinjët për Drejtësi “ mbështetet nga Departamenti i Shtetit Amerikan- INL dhe ka filluar të implementohet që nga nëntori i vitit 2018 nga oragnizata Nisma e Të Rinjve për të Drejtat e Njeriut – YIHR KS.

Telefoni

+383 (0) 38 748 018

E-mail

edrejtajem@yihr.org | ksoffice@yihr.org

Miratohet amandamenti për parandalimin dhe luftimin e dhunës ndaj gruas

Home / Uncategorized  / Miratohet amandamenti për parandalimin dhe luftimin e dhunës ndaj gruas

Miratohet amandamenti për parandalimin dhe luftimin e dhunës ndaj gruas

Kuvendi i Republikës së Kosovës ka miratuar amandamentin për të përfshirë Konventën e Këshillit të Evropës që parandalon dhe lufton dhunën ndaj gruas dhe dhunën në familje.

E njohur si Konventa e Stambolli, kjo konventë cakton standarde për të parandaluar dhe luftuar dhunën ndaj grave dhe atë në familje. Me anë të kësaj konventë do të njihet detyrimi i shtetit për të parandaluar dhunën ndaj gruas, për mbrojtjen e viktimave dhe për t’i dënuar kryesit e krimit.

Konventa e Stambollit përcakton se dhuna ndaj gruas është cënim i të drejtave të njeriut dhe formë diskriminimi. 

Shihni artikullin e plotë këtu.