logo
RRETH PROJEKTIT
KONTAKTI

Projekti “Të Rinjët për Drejtësi “ mbështetet nga Departamenti i Shtetit Amerikan- INL dhe ka filluar të implementohet që nga nëntori i vitit 2018 nga oragnizata Nisma e Të Rinjve për të Drejtat e Njeriut – YIHR KS.

Telefoni

+383 (0) 38 748 018

E-mail

edrejtajem@yihr.org | ksoffice@yihr.org

Mësoni rreth prioriteteve në sundimin e ligjit

Home / Lajme  / Mësoni rreth prioriteteve në sundimin e ligjit

Mësoni rreth prioriteteve në sundimin e ligjit

Strategjia e Sundimit të Ligjit është hartuar nga Qeveria e Kosovës dhe gjendet në fazën e konsultimit publik. Për të mësuar rreth vlerësimit të partive politike rreth strategjisë, për qëndrimin rreth procesit të vetingut dhe përkrahjen buxhetore që do t’i jepet sundimit të ligjit në Kosovë.

Emisioni Betimi për Drejtësi trajton të gjitha këto çështje të cilat mund t’i shihni në këtë LINK.