logo
RRETH PROJEKTIT
KONTAKTI

Projekti “Të Rinjët për Drejtësi “ mbështetet nga Departamenti i Shtetit Amerikan- INL dhe ka filluar të implementohet që nga nëntori i vitit 2018 nga oragnizata Nisma e Të Rinjve për të Drejtat e Njeriut – YIHR KS.

Telefoni

+383 (0) 38 748 018

E-mail

edrejtajem@yihr.org | ksoffice@yihr.org

Mendimi Juridik i Avokatit të Popullit në lidhje me identitetin ligjor të personave të paregjistruar

Home / Lajme  / Mendimi Juridik i Avokatit të Popullit në lidhje me identitetin ligjor të personave të paregjistruar

Mendimi Juridik i Avokatit të Popullit në lidhje me identitetin ligjor të personave të paregjistruar

Institucioni i Avokatit të Popullit në Kosovë ka lëshuar Komunikatë për Media në lidhje me publikimin e Mendimin Juridik ex-officio nr.148/2020 për identitetin ligjor të personave të paregjistruar.

Sipas e analizës së kornizës ligjore kombëtare dhe ndërkombëtare nga ky institucion del se mossigurimi i identitetit ligjor të personave në fjalë përbën shkelje të të drejtave të njeriut, më saktësisht të drejtave të fëmijëve, prandaj rastet e tilla duhet të trajtohen me prioritet dhe në kohë të arsyeshme nga gjykatat në Kosovë.

Ky Mendim Juridik i drejtohet Gjykatës së Apelit, Gjykatës Themelore në Pejë, Gjykatës Themelore në Mitrovicë dhe Gjykatës Themelore në Prishtinë dhe ka për qëllim përshpejtimin e procedurve ligjore për realizimin e të drejtave themelore njerëzore siç është identiteti ligjor.

Avokati i Popullit këtë Mendim e ka lëshuar në cilësinë e mikut të gjykatës (amicus curiae) dhe raporti mund të gjindet këtu.

Lexo lajmin e plotë këtu.