logo
RRETH PROJEKTIT
KONTAKTI

Projekti “Të Rinjët për Drejtësi “ mbështetet nga Departamenti i Shtetit Amerikan- INL dhe ka filluar të implementohet që nga nëntori i vitit 2018 nga oragnizata Nisma e Të Rinjve për të Drejtat e Njeriut – YIHR KS.

Telefoni

+383 (0) 38 748 018

E-mail

edrejtajem@yihr.org | ksoffice@yihr.org

Mbrojtja e grave nga diskriminimi në punë

Home / Lajme  / Mbrojtja e grave nga diskriminimi në punë

Mbrojtja e grave nga diskriminimi në punë

Tema e mbrojtjen së grave nga diskriminimi në punë është trajtuar nga emisioni “Betimi për Drejtësi” pasi në tregu i punës në Kosovë paraqet një sfidë për gratë. Nga faza fillestare e përzgjedhjes së kandidatëve, tek pagat dhe diskriminimi në bazë gjinore janë faktorë që ndikojnë që gratë të jenë më pak të përfaqësuara sesa burrat.

Korniza ligjore e Kosovës i përafrohet ligjeve dhe standardeve të Bashkimit Evropian, por ka ende ligje dhe direktiva që nuk janë të përfshira në legjislacionin vendor.

Për të parë gjithë artikullin e plotë dhe emisionin klikoni LINKUN.