logo
RRETH PROJEKTIT
KONTAKTI

Projekti “Të Rinjët për Drejtësi “ mbështetet nga Departamenti i Shtetit Amerikan- INL dhe ka filluar të implementohet që nga nëntori i vitit 2018 nga oragnizata Nisma e Të Rinjve për të Drejtat e Njeriut – YIHR KS.

Telefoni

+383 (0) 38 748 018

E-mail

edrejtajem@yihr.org | ksoffice@yihr.org

Mbahet konsultimi publik lidhur me Draft-Rregulloren për Transferimin dhe Avancimin e Prokurorëve

Home / Lajme  / Mbahet konsultimi publik lidhur me Draft-Rregulloren për Transferimin dhe Avancimin e Prokurorëve

Mbahet konsultimi publik lidhur me Draft-Rregulloren për Transferimin dhe Avancimin e Prokurorëve

Është mbajtur konsultimi publik nga Këshilli për Çështje Normative i Këshillit Prokurorial të Kosovës ku janë diskutuar komentet dhe rekomandimet lidhur me draftin final për Rregulloren për Transferimin dhe Avancimin e Prokurorëve të Shtetit raporton Drejtesia Sot. Ky komision ka diskutuar komentet dhe rekomandimet e shoqërisë civile si dhe të akterëve ndërkombëtarë që monitorojnë sistemin prokurorial në Kosovë.

Drejtësia Sot ka dhënë 13 komente për këtë draft rregullore për të cilat gjeni më shumë informata KËTU.